10 april 2017

Waar heeft het vmbo behoefte aan?

De belangrijkste eerste vraag die we moeten beantwoorden is: waar hebben de vmbo-scholen behoefte aan? We onderzoeken de wensen, behoeftes en ontwikkelingen op acht scholen, verspreid over vier gemeentes en de partners in hun culturele omgeving. Veel docenten en schoolleiders op het vmbo zien kansen en noodzaak voor verbetering van de kwaliteit en status van het huidige cultuuronderwijs in het vmbo. Meer zicht krijgen op de (informele) cultuurbeleving van de leerling, cultuuronderwijs verbinden met andere vakken en (creatieve) professionele partners in de provincie en een betere aansluiting van cultuuronderwijs met creatieve vervolgopleidingen en beroepen blijken de belangrijkste behoeftes.

Kunst en cultuur: wat heb ik eraan

De meeste scholen en culturele partners stellen dat er nog een grote afstand bestaat tussen kunst en cultuur en de vmbo-scholieren. Deze jongeren maken vaak nauwelijks gebruik van de culturele infrastructuur in hun omgeving. ‘Kunst en cultuur: wat heb ik eraan?’, is volgens veel docenten de beleving van de meeste leerlingen. Tegelijkertijd zeggen veel scholen en partners dat muziek, mode, ontwerp, multimedia enzovoort voor vmbo-leerlingen wel degelijk heel belangrijk is, alleen dat jongeren dit zelf niet associëren met kunst en cultuur, maar bijvoorbeeld meer met lifestyle. Docenten geven aan behoefte te hebben om meer zicht te krijgen op de (informele) cultuurbeleving van hun leerlingen, omdat hier wellicht een haakje ligt om het huidige cultuuronderwijs in het vmbo te verbeteren of te vernieuwen.

Cultuuronderwijs verbinden

De cultuurcoördinatoren en docenten geven aan dat er behoefte is om cultuuronderwijs in het vmbo te verbinden met andere vakken en met (creatieve) professionele partners in de lokale en provinciale omgeving. Het maakt het onderwijs relevanter, vergroot de leefwereld van de jongeren en biedt mogelijkheden om buiten het klaslokaal te leren in praktische opdrachten. Een vorm die de vmbo-leerling per definitie meer aanspreekt.

Scholen en partners hebben behoefte aan een betere aansluiting van cultuuronderwijs met creatieve vervolgopleidingen en beroepen. Met andere woorden: kunst en cultuur een plek geven in het licht van het arbeidsperspectief. De scholen geven aan dat er in het vmbo nog weinig aandacht is voor het perspectief dat leerlingen ook in de kunsten of in de creatieve industrie hun boterham kunnen verdienen. En dat creatieve, kunstzinnige vaardigheden zeer belangrijk kunnen zijn in ook niet culturele beroepen. Het is van belang om meer bewustzijn te creëren bij leerlingen en scholen hoe cultuuronderwijs werkt aan 21e eeuwse vaardigheden zoals creativiteit en probleemoplossend vermogen, die ook in andere arbeidsperspectieven van belang zijn.