1 februari 2017

FleCk breidt taken uit naar vo

De provincie vraagt FleCk een Flevolandse cultuurleerlijn te ontwikkelen voor het vmbo en onze steunfunctietaken uit te breiden naar het voortgezet onderwijs. Wij zijn direct enthousiast. Samen met scholen, lokale partners en het culturele veld werken we al langere tijd aan het ontwikkelen en implementeren van een Flevolandse cultuurleerlijn voor het primair onderwijs: De Culturele Haven. Zowel het ontwikkelproces als de dagelijkse uitvoering laten zien hoeveel waarde een bundeling van Flevolandse krachten heeft in het creëren van goed cultuuronderwijs op school.

Omgeving en ontwikkeling

De aanleiding van de vraag van de provincie is de provinciale nota Cultuurbeleid 2017-2020: Typisch Flevoland, net even anders. Hierin staat dat de provincie een doorlopende leerlijn voor cultuureducatie in het vmbo laat ontwikkelen. Het doel is hiermee het bewustzijn van leerlingen over het gebied waar ze opgroeien te vergroten en hun eigen ontwikkeling door cultuureducatie te verstevigen. De keuze voor het vmbo is gemaakt omdat op dit schoolniveau minder cultuuronderwijs wordt gegeven dan op andere en deze leerlingen doorgaans ‘van huis uit’ minder in aanraking komen met kunst en cultuur.