8 oktober 2018

Evaluatie pilot

Na de succesvolle afsluiting van de pilot op 15 juni heeft FleCk met de deelnemende scholen en lokale partners geëvalueerd en nieuwe plannen gemaakt voor het vervolg. Alle scholen waren in de kern positief over de gekozen aanpak. In de evaluaties zijn veel ideeën en wensen aangereikt om het traject inhoudelijk sterker te maken of aan te vullen. Het projectteam gaat er daarvan een aantal oppakken en uitwerken. De lokale partners gaven terug in het traject veel meerwaarde te ervaren door de intensieve manier van samenwerken met de docenten en schoolleiders. Zij hebben aangegeven vanaf nu meer zichtbaar als partner ingezet te willen worden. Ook dat neemt de ontwikkelgroep mee in het vervolgtraject.

 

De evaluatiepunten van de scholen en lokale partners op hoofdlijnen

 

De ontwikkelgroep neemt als verbeterpunten mee in het vervolgtraject van de pilot en in het nieuwe co-creatietraject voor scholengroep 2:

 

Foto: Daniël Sylla (Shot by Sylla)