26 april 2021

Prototypetestdag Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord

Corine de Lange, mentor en AVO-docent en Marinka Westhuis, docent zorg en welzijn van Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord toetsten op 26 april hun prototype WIE BEN IK, samen met eerstejaarsleerlingen. De onderzoeksvraag die aan de prototypetest ten grondslag lag, luidde: ‘Kunnen de leerlingen zichzelf uiten door middel van een kunstdiscipline?’  De school ontwikkelde het prototype samen met Marlot Hendriks van Cultuurbedrijf Noordoostpolder. Tijdens de prototypetestdag kregen de leerlingen workshops van Lydia Brouwer, kunstvakdocent en beeldend kunstenaar en Rachel Onstwedder, vakdocent beeldend.

 

Wij maakten een video van de prototypetest.

 

 

Tijdens de (online) slotmanifestatie op 1 juni 2021 toonden de docenten de video van de prototypetestdag en gaven zij een presentatie van hun gehele project.