20 april 2021

Prototypetestdag Berechja College, Urk

Docent beeldende vorming Henk Kapitein van Berechja College op Urk toetste op 20 april zijn prototype KUNST EN CULTUUR OP URK, samen met vmbo-leerlingen van leerjaar 3TL en 3KBL. De test moest antwoord geven op de vraag: ‘Kunnen de leerlingen op  basis van hun eigen interesses lokale cultuuraanbieders benaderen, zelf een workshopprogramma samenstellen en uitvoeren en dit traject documenten middels een vlog?’.  Het prototype ontwikkelde Henk in co-creatie met Marlot Hendriks van Cultuurbedrijf Noordoost Polder. Zij benaderde diverse lokale kunstaanbieders. De leerlingen stelden op basis van haar selectie een eigen workshopprogramma samen.

 

We maakten een video van de prototypetest.

 

 

Tijdens de (online) slotmanifestatie op 1 juni 2021 toonden de docenten de video van de prototypetestdag en gaven zij een presentatie van hun gehele project.