22 april 2021

Prototypetestdag De Steiger, Lelystad

Op 22 april toetsten Annique de Boer en Marieke Buisman, beiden docenten AV-vakken en mentor bij De Steiger in Lelystad hun prototype IK ZIE JOU met pro-leerlingen uit leerjaar 1. Het prototype is onderdeel van een nieuwe lessenreeks ‘Dit ben ik!’ dat de docenten, samen met hun culturele partner Anne Bond, coördinator cultuur in en rondom school en Emilie Koger, theaterdocent bij de Kubus in Lelystad hebben vormgegeven. Uitgangspunt van de lessenreeks is het gegeven dat ondanks dat leerlingen altijd online zijn, ze zich in de echte wereld nog moeten leren presenteren.

 

Wij maakten een video van de prototypetest.

 

 

Tijdens de (online) slotmanifestatie op 1 juni 2021 toonden de docenten de video van de prototypetestdag en gaven zij een presentatie van hun gehele project.

 

De presentatie van De Steiger als pdf