12 november 2020

Sprint 2 pro: leerlingenonderzoek en ontwerpvragen

“Onderwijs waar je zin in krijgt!” Dit is waar we in Studio VMBO naar toe werken. De afgelopen weken deden de deelnemers aan het pro-traject onderzoek met leerlingen om zicht te krijgen op hun belevingswereld. Tijdens sprint 2 op 12 november analyseerden de docenten en hun culturele partners de onderzoeksresultaten. Ook formuleerden ze per school de onderzoeksvraag waar de teams gedurende het traject aan gaan werken.

 

Leerlingenonderzoek

De teams kregen de vorige sprint voor het leerlingenonderzoek verschillende huiswerk- en klassikale opdrachten waaruit gekozen kon worden. De culturele partners voerden het onderzoek samen met de docenten op school uit, Hierdoor leerden zij de pro-leerlingen (beter) kennen.
Voor thuis waren de opdrachten een foto of filmpje te maken over waar de leerlingen trots op zijn in hun kamer en waar ze energie van krijgen. Op school konden de leerlingen aan de slag met de vraag wat kunst en cultuur voor hunzelf betekenen en met het bedenken en bouwen van een themapark met Lego.

 

De deelnemers blikten terug op het leerlingwerk en de presentaties in de klas. Een greep uit hun ervaringen:

Inzichten

De leerlingenonderzoeken geven inzichten in wat de leerlingen belangrijk vinden en vormen het kader voor het ontwerpen van nieuwe betekenisvolle lesactiviteiten die aansluiten bij de belevingswereld van de leerling. Elk team is gevraagd naar hun top 3 van de inzichten.

 

Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord

 

PrO Almere

 

Almere College

 

De Steiger

 

De docenten en cultuurpartners bespraken elkaars observaties van de onderzoeken en formuleerden gezamenlijk dit inzicht: leerlingen houden zich bezig met identiteit, zichzelf zijn, erbij horen en hun identiteit ten opzichte van de ander. Dit inzicht is op zich niet nieuw, maar heeft in het onderzoek wel concrete inhoud en beelden gekregen die de deelnemers meenemen in het vervolgtraject.

 

Tijdens online sessies als deze sprint, waarin de deelnemers een hele dag achter het scherm zitten, vormt een energizer altijd een welkome afwisseling

Ontwerpvragen 

De komende maanden ontwerpen de teams nieuwe leerlingactiviteiten die passen bij de opgehaalde inzichten en bij hun ontwerpvraag. De ontwerpvragen die in sprint 1 zijn geformuleerd zijn scherper gemaakt door de nadruk te leggen op het gezamenlijke belang, ieders eigen aandeel en verlangen en wat er samen bereikt kan worden. In de bijeenkomsten wordt regelmatig teruggegrepen op deze ontwerpvraag om hem steeds verder aan te scherpen en te verdiepen.

 

Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord

Hoe kunnen wij samen, Aeres PRO en Cultuurbedrijf NOP, talentontwikkeling een vast plek geven in het curriculum zodat de kunst- en cultuursector toegankelijker wordt voor de pro-leerlingen?

 

PrO Almere

Hoe kunnen wij, PrO Almere en BonteHond, samen met de kritische en nieuwsgierige houding tot maatschappij en actualiteit en de interdisciplinaire aanpak van BonteHond, de leerlingen helpen met toegang tot, kennismaken met en deelnemen aan kunst en cultuur, zodat leerlingen de vaardigheden ontwikkelen en handvatten krijgen om steeds opnieuw met een open blik naar de wereld te kunnen kijken en daarmee ook ‘leren’ om mens te zijn? BonteHond maakt de verbinding met het ‘grote geheel’ en de school maakt de vertaalslag naar het individu.

 

Almere College

Hoe kunnen we samen maatwerk bieden, Almere College vanuit onderwijsexpertise en De Meerpaal vanuit de expertise in het bieden van maatwerk en het inzetten van professionals, vanuit ons beider verlangen een combinatie van kunst- en technieklessen te ontwikkelen en zo – met onder andere digitale middelen – de belevingswereld van de leerlingen te vergroten en hen nieuwe vaardigheden leren om zo vertrouwen te krijgen in eigen kunnen?

 

De Steiger

Hoe kunnen de Kubus (expertise en locatie) en De Steiger (pedagogische achtergrond, locatie, vrijheid in rooster) de leerlingen helpen om zich op een plezierige manier door kunst en cultuuronderwijs te ontwikkelen, zodat ze trots zijn op het eindresultaat en als bijvangst ook hebben gewerkt aan hun zelfstandigheid, zelfvertrouwen, wendbaarheid en voorbereiding op de toekomst?

 

Sprint 3 is op maandag 11 januari.