1 maart 2021

Sprint 4 vmbo: experimenteren maar!

De teams van de vier vmbo-scholen kwamen 1 maart weer online samen om hun ideeën verder uit te diepen. Het is de laatste sprint waarin het genereren van ideeën centraal staat. Dit keer wordt een grote stap gezet: de stap die van een idee onderwijs maakt. Belangrijk hierbij is het experimenteren. De deelnemers bereidden een onderzoek voor van een klein onderdeel van hun onderwijsidee dat ze gaan testen met leerlingen.

Sprint 4 begon met presentaties: de teams presenteerden aan elkaar de ideeën die voortgekomen zijn uit het leerlingenonderzoek.

 

Arte College

 

Buitenhout College

 

Aeres VMBO Almere

 

Berechja College

 

Van idee naar onderwijs

 

 

 

Experiment

De komende weken gaan de teams experimenten. Het doel hiervan is te onderzoeken of  de ideeën die voortgekomen zijn uit de ontwerpvraag, de ontwerpcriteria, de inzichten uit het  leerlingenonderzoek en de ideeëngeneratie gaan werken zoals de docenten verwachten. Experimenteren kan al heel klein en simpel. Zo kunnen ideeën op eenvoudige wijze meer passend gemaakt kunnen worden bij de belevingswereld van de leerlingen. Tijdens een experiment worden onderzoeksvragen gesteld.

Als ik … doe hoe gaan leerlingen daarmee aan de slag/ hoe reageren ze daar op/ hoe past dit in de belevingswereld van de leerlingen?

Voorbeeld:

Als ik leerlingen in groepjes van drie een journaal laten maken? Lukt het hen dan inderdaad hiermee aan de slag te gaan?

Of: Als ik … hoe gaan de leerlingen dan met die vrijheid om?

Voorbeeld:

Als ik de leerlingen in tweetallen een filmpje laat maken over een zelfgekozen onderwerp, hoe gaan de leerlingen dan om met deze vrijheid?

De teams kregen tips hoe de observaties uit het experiment zijn te verwerken:

 

De experimenten zijn de opstap naar de grote prototypetest met leerlingen, het onderwerp van de volgende sprint.

 

Sprint 5 is op maandag 22 maart.