22 maart 2021

Sprint 5 vmbo: van experiment naar prototype

De vmbo-teams hebben de afgelopen week geëxperimenteerd met kleine lesideeën. Welke inzichten leverden deze experimenten op? En hoe worden deze gebruikt bij de opzet van het prototype dat de docenten samen met hun culturele partner gaan uitwerken. Op 22 maart, tijdens de een na laatste sprint van dit schooljaar, deelden de deelnemers hun ervaringen en de plannen voor het prototype van een bouwsteen.

Resultaten experimenten

De afgelopen weken hebben de teams elk een experiment met leerlingen uitgevoerd. Hiermee hebben ze de scenario’s uit de vorige sprint getest.

 

Berechja College
De leerlingen van het Berechja College kregen de opdracht op pad te gaan en van vier verschillende locaties een vlog te maken. De docenten vonden het leuk om te zien wat er was gemaakt. De ene leerling had al veel kennis, anderen niet. Het experiment liet zien wat leerlingen definiëren als kunst en cultuur.
De inzichten:

 

Buitenhout College
De docenten  van het Buitenhout College onderzochten wat leerlingen nodig hebben om zich creatief  te uiten zonder dat ze daarbij veel gestuurd worden. De leerlingen kregen de opdracht een scene te maken. Het team experimenteerde met drie onderzoeksvragen om zicht te krijgen wat de leerlingen van BBL en KBL nodig hebben in de bovenbouw.

 

1. Hoe kunnen de leerlingen tot een scene binnen een aangegeven kunstdiscipline komen en welke handvatten hebben ze hierbij nodig?
De inzichten:

 

2. Welke informatie hebben ze wel en niet nodig?
De inzichten:

 

3. Hebben leerlingen voldoende aan de uitleg, zijn ze genoeg geïnspireerd om tot een idee te komen?

De inzichten:

 

Aeres VMBO Almere
Het team van Aeres VMBO Almere wilde onderzoeken wat de leerlingen weten van een festival en formuleerde hiervoor de volgende onderzoeksvragen:

 

De inzichten:

 

Prototype opzetten

Na de presentaties van de inzichten gingen de teams uiteen om elk aan de opzet van het prototype van hun eerste bouwsteen – de onderwijsactiviteit – te werken,  volgens de Studio VMBO-aanpak van OCPE: onderzoeken, creëren, presenteren en evalueren. Er is ingezoomd op welke momenten de culturele partners Vis à Vis, KAF, Nieuwe Bibliotheek en Cultuurbedrijf NOP in de bouwsteen actief zijn. Verder is besproken wat de leerlingen ervaren als ze met de bouwsteen gaan werken. Hoe praten ze er thuis over? Is de bouwsteen rijk genoeg? Twee scholen presenteerden de opzet van hun bouwsteen.

 

Aeres VMBO Almere
De school wil een festival organiseren en gaat een deel testen. De leerlingen gaan met een plattegrond door de school. Op hun route worden ze op verschillende manieren geïnspireerd, onder meer door Vis à Vis. Na de route (onderzoeken) vertellen ze welke indrukken ze hebben opgedaan en verwerken ze deze in een Mural. We gaan daar over in gesprek, doen nieuwe ideeën op en vervolgens gaan leerlingen zelf onderdelen toevoegen aan de route (creëren).

Dit vindt het team spannend:

 

De aanpak:

 

Berechja College
De school wil leerlingen kennis laten maken met de lokale kunst en cultuur en hen een top 10 laten samenstellen van culturele activiteiten in de omgeving en daaruit weer een top 3. De leerlingen krijgen een workshop over vloggen. In groepjes bezoeken de leerlingen de locaties, volgen daar een workshop en leggen hun bevindingen vast in een vlog.
In het prototype gaan we met twee klassen:

 

Dit vindt het team spannend:

 

Tips voor betere resultaten

De deelnemers stonden stil bij de voorwaarden voor een goede leeromgeving en kregen tien tips om het eigenaarschap van de leerlingen te vergroten. (Bron: Onderwijs maak je samen)

 

Bij een betekenisvolle, rijke en krachtige leeromgeving horen:

 

De tips om het eigenaarschap van leerlingen te vergroten zijn:

  1. laat leerlingen zelf keuzes maken;
  2. zorg voor betekenisvol onderwijs;
  3. maak leren zichtbaar;
  4. laat leerlingen (met hulp van jou als docent) zelf hun doelen bepalen;
  5. creëer verantwoordelijkheid;
  6. ben je bewust van je eigen rol als docent;
  7. zorg voor krachtige zelfevaluatie;
  8. stel gezamenlijk regels op;
  9. geef feedback aan leerlingen die een op groei gerichte mindset stimuleert;
  10. heb oog voor kleine dingen.

 

De komende weken werken de teams hun prototypes uit en testen deze met leerlingen. Van alle prototypetesten maken we video’s die onder meer worden gepresenteerd tijdens de slotmanifestatie van jaar 1 op 1 juni.