Snel naar:

Studio VMBO

Vmbo- en praktijkscholen die willen investeren in vernieuwend cultuuronderwijs worden uitgenodigd mee te onderzoeken en te experimenteren in Studio VMBO. In deze proeftuin werken FleCk, Collage en BonteHond samen met docenten, leerlingen en het culturele veld om cultuuronderwijs in de provincie een stevige impuls en een duurzame positie te geven.

 

In co-creatie ontwikkelen we in twee jaar nieuwe vormen van educatie waarmee leerlingen op een aansprekende, betekenisvolle manier in contact komen en blijven met hun culturele omgeving. In Studio VMBO combineren we leerervaringen van de docenten met nieuwe ontwerpmethodieken en ontwikkelen we deze door. Met elkaar willen we zo optimale lesmodules en projecten voor vmbo- en praktijkschoolleerlingen samenstellen. De resultaten worden beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden via de te ontwikkelen Toolkit Studio VMBO.

 

De drie uitvoerende partners FleCk, Collage en BonteHond ontwikkelen al langer in co-creatie betekenisvolle cultuureducatie. Op de tijdlijn op deze website bijvoorbeeld is het hele proces te volgen van het pilotproject Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur, waarmee FleCk in 2017 startte.

Design thinking

Binnen Studio VMBO werken de co-creatiepartners met de methodiek design thinking. Dit is een beproefde methode om innovatieve en eigentijdse producten te ontwikkelen in een creatief proces. De deelnemers krijgen advies en begeleiding in ontwerpen. Onderzoeken en prototypen zijn vaste onderdelen van deze manier van onderwijsontwikkeling. De methodiek bestaat uit acht stappen.

 


Netwerk

In 2017 is het Netwerk Cultuureducatie VMBO Flevoland opgericht: een  community van Flevolandse scholen, culturele instellingen, cultuurprofessionals en de creatieve industrie. Met de start van het pro-traject in 2020 binnen Studio VMBO, breiden we het netwerk uit met praktijkonderwijsscholen.

Toolkit Studio VMBO

Studio VMBO ontwikkelt een toolkit waarin de resultaten van Studio VMBO voor culturele instellingen en scholen beschikbaar zijn.  We gaan alle opbrengsten delen. Denk daarbij aan de prototypefilms en een lesbeschrijving van de modules/projecten, inzichten uit de leerlingevaluaties en het leerlingonderzoek, de do’s en dont’s van samenwerken in co-creatie enzovoort. Ook komt de design thinking-methodiek als manier om onderwijs te ontwikkelen, beschikbaar.

Publicaties

FleCk maakte in september 2019 een publicatie waarin we terugblikken op het tweede jaar van Bouwen aan de Flevolandse cultuur.

Download het artikel

 

In januari 2019 besteedt Kunstzone aandacht aan kunst en cultuur voor het vmbo.

Download pagina 1; pagina 2

FleCk publiceerde in 2018 een longread over de eerste resultaten van het pilotproject ‘Bouwen aan Flevolandse cultuur’.

Download de pdf