1+1 brainstorm

Ontwikkelen
Doen
Opdracht

Door ideeën te combineren kom je tot nieuwe inzichten. Met het werkblad 1+1 brainstorm bedenk je zoveel mogelijk verrassende ideeën voor een lesactiviteit.

Personen

Docent(en) en/of cultuurmaker.

Benodigdheden

 • werkblad 1+1 brainstorm.
 • Ingevulde werkblad HKJ-brainstorm.
 • Keuzemogelijkheden:
  • ingevulde werkblad Brainstorm culturele omgeving (fase 1);
  • foto’s van de leerlingenopdracht Fotografeer kunst en cultuur (fase 2);
  • inzichtkaarten of Inspiratiekaarten.
 • Pennen of stiften.
 • Timer.

Wat

Met het werkblad 1+1 brainstorm koppel je inzichten uit je behoefteonderzoek leerlingen die je hebt omgezet in HKJ’s (de hoe-kun-je-vragen) aan een uiting van kunst of cultuur, die is voortgekomen uit de leerlingenopdracht Fotografeer kunst en cultuur (fase 2) of de uit de brainstorm over de culturele omgeving (fase 1). Je kunt ook gebruik maken van de inzicht- en inspiratiekaarten.
Door (soms uiteenlopende) onderwerpen te koppelen, kom je tot niet voor de hand liggende ideeën, oplossingen en werkvormen voor een nieuwe lesactiviteit/educatief aanbod. Laat je gaan en houd jezelf niet tegen om ook gekke ideeën te bedenken. Het zijn ideeën waarvan je er een aantal later in het ontwerptraject uitwerkt tot een concept voor je onderwijsbouwsteen/ educatief aanbod.

Hoe

 1. Download en print het werkblad 1+1 brainstorm op A3- of A4-formaat.
 2. Geef iedere deelnemer een exemplaar.
 3. Pak het werkblad HKJ-vragen formuleren erbij en een van de andere ingevulde werkbladen.
 4. Noteer linksboven op het werkblad 1+1 brainstorm een HKJ-vraag afkomstig van het werkblad HKJ-vragen formuleren. Bijvoorbeeld: ‘Hoe kun je regels loslaten?’
 5. Noteer rechtsboven een uiting van kunst of cultuur uit het ingevulde werkblad Brainstorm culturele omgeving. Bijvoorbeeld een museum. Heb je dit werkblad niet gebruikt, gebruik dan een van de bij benodigdheden genoemde alternatieven.
 6. Brainstorm over de vraag die ontstaat. Bijvoorbeeld ‘Hoe kun je regels loslaten in het museum?’
 7. Zet de timer op 10 minuten.
 8. Probeer zoveel mogelijk ideeën of oplossingen te bedenken en schrijf of teken ze op het werkblad.
 9. Lees de nieuwe ideeën door en selecteer welke aansluiten op de onderzoeksvraag van de school of instelling.
 10. Als de opdracht in teamverband wordt gedaan, bespreek dan de opgeschreven ideeën met elkaar.
 11. Voer je deze opdracht uit met meerdere mensen, dan kun je ook iedereen in de groep een andere vraag laten formuleren op een apart werkblad. Zet de timer op 2 minuten en laat iedereen op zijn eigen blad zoveel mogelijk ideeën invullen. Na 2 minuten geef je het werkblad door, totdat iedereen alle vragen op de werkbladen heeft beantwoord.

Bestand: (480 KB)

Werkblad 1+1 brainstorm