Belevingswereld leerlingen – Fase 3

Ontwikkelen
Doen
Opdracht

Het werkblad Belevingswereld leerlingen helpt je om van observaties naar inzichten te komen en zo de leerling beter te begrijpen en zijn intrinsieke motivatie te achterhalen.

Personen

  • Docent(en) en/of cultuurmaker en groepje leerlingen.

Benodigdheden

  • Werkblad Belevingswereld leerlingen.
  • Ingevulde werkblad(en) Noteren observatie.

Wat

Het werkblad is bedoeld om van de observaties die zijn genoteerd tijdens of na het experiment naar inzichten te komen. Zo maak je een verdiepingsslag. Observaties alleen zeggen nog niet zoveel, omdat je de reden achter de keuzes die de leerling maakt nog niet weet of begrijpt. De inzichten geven uiteindelijk een idee wat de intrinsieke motivatie van de leerling is.

Deze stap maak je samen als observatieteam van docent/cultuurmaker of docent/collega en een groepje leerlingen dat heeft meegedaan met de opdracht.

Hoe

  1. Download en print het werkblad op A3-formaat, voor iedere observant één.
  2. Bespreek welke observaties van het werkblad Noteren observatie jullie willen uitwerken naar inzichten. Wat is jullie het meest bijgebleven.
  3. Noteer de belangrijkste en opvallendste observaties in de linker kolom op het werkblad Belevingswereld leerlingen.
  4. Ga zitten met een klein groepje leerlingen dat mee heeft gedaan aan het experiment en stel per observatie de waarom-vragen.
  5. Herhaal de waarom-vragen net zo lang tot je tot de essentie komt van wat volgens jou de motivatie is van de leerling. Deze essentie is het inzicht dat je aan in rechter kolom op het werkblad opschrijft.
    TIP. Lukt het niet om leerlingen de waarom-vragen te stellen, vul het werkblad dan zelf in op basis van alles wat je/jullie hebben geobserveerd. Dit werkt alleen goed als je tijdens de opdrachten of direct erna de waarom-vragen aan de leerlingen hebt gesteld. Alleen dan geeft het inzicht de motivatie van de leerling weer en is het geen aanname van de observant.

Bestand: (508 KB)

Werkblad Belevingswereld leerlingen