Belevingswereld leerlingen – Fase 4

Testen en Evalueren
Doen
Opdracht

Het werkblad Belevingswereld leerlingen helpt je om van observaties naar inzichten te komen en zo de leerling beter te begrijpen en zijn intrinsieke motivatie te achterhalen.

Personen

 • Docent(en) en/of cultuurmaker en groepje leerlingen.

Benodigdheden

 • Werkblad Belevingswereld leerlingen.
 • Observaties die zijn opgeschreven op de werkbladen Noteren observatie tijdens het uitvoeren van het experiment.
 • Ingevulde werkbladen Evaluatieposters en/of Emoticon evaluatie.

Wat

Het werkblad Belevingswereld leerlingen is bedoeld om van de observaties, die zijn genoteerd naar aanleiding van de prototypetest en de leerlingenevaluatie naar inzichten te komen en zo een verdiepingsslag te maken. Het is dus essentieel om de leerling uiteindelijk dieper te kunnen begrijpen. Observaties alleen zeggen nog niet zoveel, omdat je de reden achter de keuzes die de leerling maakt nog niet weet of begrijpt. De inzichten geven uiteindelijk een idee wat de intrinsieke motivatie van de leerling is.

Een belangrijk hulpmiddel om daar te komen is om al tijdens de les al tijdens de uitvoering van de opdracht meermaals de waarom-vraag te stellen aan leerlingen over de keuzes die zij maken in hun werk of gedrag. De inzichten kunnen hierna worden meegenomen om de laatste iteratie slag te maken om de bouwsteen aan te scherpen.

Hoe

 1. Download en print het werkblad Belevingswereld leerlingen op A3-formaat, voor iedere observant één.
 2. Bespreek als team per opdracht welke observaties jullie van het werkblad Noteren observatie en/of van de ingevulde werkbladen van de evaluatieles willen meenemen en overzetten naar dit werkblad. Welke onderdelen zijn jullie het meest bijgebleven? Welke observaties kunnen tot nieuwe inzichten leiden die jullie willen meenemen naar de volgende stappen in jullie ontwerpproces?
 3. Vul de besproken belangrijkste en opvallendste observaties onder elkaar in, links op het werkblad.
 4.  Ga zitten met een klein groepje leerlingen dat mee heeft gedaan aan de prototypetest en stel per observatie de waarom-vragen.
 5. Herhaal de waarom-vragen net zo lang tot je tot de essentie komt van wat volgens jou de motivatie is van de leerling. Deze essentie is het inzicht dat je aan in rechter kolom op het werkblad opschrijft.
  TIP: Lukt het niet om leerlingen de waarom-vragen te stellen, vul het werkblad dan zelf in op basis van alles wat je/jullie hebben geobserveerd. Dit werkt alleen goed als je tijdens de opdrachten of direct erna de waarom-vragen aan de leerlingen hebt gesteld. Alleen dan geeft het inzicht de motivatie van de leerling weer en is het geen aanname van de observant.

Bestand: (509 KB)

Werkblad belevingswereld leerlingen