Concept one-pager

Ontwikkelen
Doen
Opdracht

Uit al je ideeën kies je er een aantal dat kansrijk is. Door deze ideeën vervolgens in detail verder uit te werken en te verbinden met de (onderwijs)context worden ze (onderwijs)concepten. Een concept kan een of meer lessen beslaan. In het laatste geval noemen we dat een (onderwijs)bouwsteen.

Personen

 • Docent(en) en/of cultuurmaker.

Benodigdheden

 • Werkblad Concept one-pager.
 • Ingevulde werkbladen Succeshorizon (fase 1) en inzichten uit het onderzoek naar behoefte van leerlingen (fase 2).
 • Een (les)idee.
 • Pennen of stiften.

Wat

Het werkblad Concept one-pager stimuleert je om over verschillende onderdelen van jouw idee na te denken. Hoe meer details je invult, hoe meer je een helder beeld vormt aan welke aspecten je nog aandacht moet besteden om het concept verder vorm te geven. Met een ingevulde one-pager kun je gemakkelijk het gesprek aangaan met je co-creatiepartner en/of collega’s. Vul het werkblad samen in.

Per idee neem je steeds een nieuw werkblad. Wanneer je verschillende ideeën tot een concept uitwerkt, kun je kijken welk idee het beste aansluit bij jullie doelstellingen en ambities.

Hoe 

 1. Download en print het werkblad op A3- of A4-formaat.
 2. Vul het werkblad zo concreet en gedetailleerd mogelijk in. Hierdoor weet je beter welke acties je in de volgende stappen moet ondernemen.
 3. Bekijk, als je het moeilijk vindt om de vragen te beantwoorden, de ingevulde werkbladen Succeshorizon (fase 1) en Inzichten uit het leerlingonderzoek (fase 2). Wat was ook alweer het doel? Ga na of het concept aan je ontwerpvraag beantwoordt en of je inzichten uit het onderzoek naar de behoefte met leerlingen erbij aansluiten.
  TIP: Je kunt kiezen om je concept verder uit te werken met een storyboard of met een Concept stop-motion.
  TIP: Toets je ideeën op impact en maakbaarheid met het werkblad Conceptkeuze.

Bestand: (497 KB)

Werkblad Concept one-pager