Forced Fit

Ontwikkelen
Doen
Opdracht

Door ‘geforceerd’ andere/nieuwe combinaties te maken, wordt de oplossingsruimte in je denkvermogen vergroot. Met het werkblad Forced Fit combineer je ideeën uit de HKJ- brainstorm met verschillende kunstdisciplines.

Personen

 • Docent(en) en/of cultuurmaker.

Benodigdheden

 • Werkblad Forced Fit.
 • Een selectie van acht tot tien ideeën uit een HKJ-brainstorm (fase 3).
 • Pennen of stiften.
 • Timer.

Wat

Met het werkblad Forced Fit combineer je kleine ideeën die je hebt bedacht tijdens de HKJ-brainstorm op een manier die niet voor de hand ligt. Kwantiteit is in deze opdracht belangrijker dan kwaliteit, want hoe meer ideeën, hoe meer creativiteit in oplossingen. Door kenmerken, objecten of ideeën op een willekeurige manier te verbinden, vergroot je je oplossingsruimte en kom je op gecombineerde ideeën die we in fase 4 tot (onderwijs)concepten gaan ontwikkelen.

Door alle vakken van de tabel op het werkblad in te vullen, daag je je jezelf uit om voor alle kunstdisciplines oplossingen te zoeken. Rem jezelf niet en schrijf ook de dingen op die in eerste instantie niet logisch of uitvoerbaar lijken. Wees volledig in het opschrijven van je idee en wat het inhoudt.

Hoe

 1. Download en print het werkblad op A3-formaat. Het totale werkblad bestaat uit vier delen. Op elke print staat een grijze stip in de hoek. Leg de prints zo neer dat de stippen bij elkaar liggen, zodat ze één groot werkblad vormen.
 2. Noteer zes tot acht ideeën uit de HKJ-brainstorm in de linker kolom.
  TIP. Ga je met een groep aan de slag, dan kunnen jullie een selectie van de ideeën maken door te ‘stipstemmen’. Iedereen krijgt zes ronde stickertjes (stippen) om te verdelen over de ideeën. De ideeën met de meeste stemmen komen in de selectie.
 3. Beslis of je het gehele werkblad samen invult of dat je de vakken van de tabel onder elkaar verdeeld.
  TIP: Je kunt een docententeam ook in vakoverstijgende duo’s opsplitsen. Ieder duo begint bijvoorbeeld met een rij of in een bepaalde hoek van het werkblad. Loop je vast, vraag dan de groep om mee te denken of ga naar een andere combinatie waar je makkelijker iets voor kunt bedenken.
 4. Zet de timer op 30 of 40 minuten.
 5. Schrijf alle ideeën die bij je opkomen bij de gekozen verticale en horizontale combinatie. Probeer verbindingen te maken die je in eerste instantie niet zou maken. Denk vrij, laat belemmeringen achterwege.
  TIP: de kunstdisciplines uit de horizontale lijn kun je ook aanpassen naar kunstdisciplines of vakken die op de school worden gegeven.
 6. Uit alle ideeën kan weer een selectie worden gemaakt om verder uit te werken tot (een) concept(en). Gebruik daarvoor het werkblad Conceptkeuze (fase 3).

Bestand: (943 KB)

Werkblad Forced Fit