Leerlingopdracht Evaluatieposter

Testen en Evalueren
Doen
Opdracht

Wat vonden de leerlingen van de prototypetest? Inventariseer hun ervaringen over hoe zij de les, activiteit, excursie enzovoort hebben ervaren door hen verschillende posters te laten invullen.

Personen

 • Leerlingen: individueel of in groepen.
 • Observatieteam: docent/cultuurmaker of docent/collega.

Benodigdheden

 • Voor de observant: werkblad Noteren observatie.
 • Voor de leerlingen: de zes evaluatieposters:
  • Werkblad Kippenvel factor.
  • Werkblad Super powers.
  • Werkblad Berg beklimmen.
  • Werkblad Horen, zien, spreken.
  • Werkblad Droomles.
  • Werkblad Les verkopen.
 • Pennen of stiften.
 • Post-its.

Wat

Heb je net een prototypetest uitgevoerd en ben je benieuwd hoe je leerlingen erover denken? Dan kun je de zes werkbladen hun ervaringen, meningen en ideeën ophalen. Elk werkblad heeft een aantal vragen.

 • Werkblad Kippenvel factor: heeft de les de kippenvelfactor? De leerlingen beoordelen hiermee de verschillende elementen van je les.
 • Werkblad Super powers: welke superpowers heb je bij de les gekregen? De leerlingen noteren welke nieuwe inzichten of vaardigheden ze hebben opgedaan
 • Werkblad Berg beklimmen: welke bergen moest je beklimmen in de les? De leerlingen kunnen aangeven wat ze lastig vonden aan de les en wat hen hierbij zou kunnen helpen.
 • Werkblad Horen, zien, spreken: wat gebeurde er tijdens de les? De leerlingen schrijven op wat zij tijdens de les hebben ervaren, zodat ze dit mee kunnen nemen bij het nadenken over hun ideale les.
 • Werkblad Droomles: hoe zou je de les verbeteren? De leerlingen geven aan hoe hun ideale les eruit kan zien.
 • Werkblad Les verkopen: hoe kun je de les verkopen? De leerlingen denken na over wat het belangrijkste en leukste is van hun ideale les.

Hoe

 1. Geef iedere leerling of elke groep één poster en licht de opdracht toe.
 2. Geef elke leerlingen post-its en vraag ze eerst voor zichzelf de antwoorden op de post-its te schrijven.
 3. Hebben ze zelfstandig geantwoord, dan vullen de leerlingen de posters in.
 4. De groepjes presenteren één voor één hun poster aan de rest van de klas, waarna er tijd is voor vragen en discussie. Gebruik deze tijd om door te vragen op hun presentatie, zodat je goed snapt hoe en waarom ze bepaalde dingen zeggen. Tijdens de discussie kun je peilen hoe de rest van de klas hierover denkt.
 5. Voer als afsluiting het gesprek over hoe de leerlingen de prototypeles zouden verbeteren. Verdiep ook hier met vragen en een discussie. Deel ten slotte wat je met hun input gaat doen en wat eventuele vervolgstappen zijn voor het prototype. Zo worden ze bemoedigd om hun ideeën te blijven delen.
 6. Maak foto’s van alle ingevulde materialen. In de volgende stap kan het waardevol deze ingevulde materialen er nog eens bij te pakken om de laatste iteratie slag te maken om de bouwsteen aan te scherpen.
 • Observant: Schrijf de observaties op het werkblad Noteren observatie.

Bestand: (501 KB)

Noteren observatie

Bestand: (505 KB)

Werkblad Kippenvel factor

Bestand: (493 KB)

Werkblad Super power

Bestand: (504 KB)

Werkblad Berg beklimmen

Bestand: (491 KB)

Werkblad Horen, zien en spreken

Bestand: (492 KB)

Werkblad Droomles

Bestand: (509 KB)

Werkblad Les verkopen