Leerlingopdracht Festival ontwerpen

Onderzoeken
Doen
Opdracht

De opdracht Festival ontwerpen helpt je te onderzoeken wat de interesses zijn van de leerlingen en wat aansluit bij hun belevingswereld.

Personen

 • Leerlingen: in groepen van drie tot vijf personen.
 • Observatieteam: docent/cultuurmaker of docent/collega.

Tijd

 • Een blokuur.

Benodigdheden moodboard

 • Voor de observant: werkblad Noteren observatie.
 • Werkblad Moodboard festival.
 • Werkblad Festivalterrein ontwerpen.
 • Werkblad Festivalposter.
 • Prikkelkaarten.
 • Theoriepresentatie Onderzoek doen.
 • Per groep een set LEGO of ander beschikbaar bouwmateriaal zoals Duplo, K’nex, houten blokken.
  TIP 1: Het is handig om LEGO-bouwplaten te gebruiken.
  TIP 2: Het is fijn als er in het set poppetjes, bomen en andere attributen zitten.
 • Kleurstiften.
 • Timer.
 • Fototoestel of mobiel.

Wat

De groepsopdracht zet de creativiteit van je leerlingen aan. Zo haal je hun interesses op en krijg je een beeld van wat hen motiveert en interesseert.

De opdracht bestaat uit drie onderdelen.

 1. Het bedenken van een festival met behulp van een moodboard en dit aan elkaar presenteren.
  TIP. Het bedenken kan ook klassikaal worden gedaan via een (digi)bord, maar is dan minder leuk.
 2. Daarna per groep keuze uit:
  a. het bouwen van het festivalterrein met LEGO of ander bouwmateriaal en/of;
  b. het ontwerpen van een poster bij het festival.
 3. Daarna in groepjes presenteren van hun festival met de poster of met wat er is gebouwd.
  TIP: Maak aan het einde van de les foto’s van de bouwsels en posters en deel die met de leerlingen en collega’s.

Hoe


Voorbereiding

 1. Maak vooraf groepen van drie tot vijf leerlingen of laat de leerlingen zelf groepen maken in de les.
 2. Bepaal of je de leerlingen bij onderdeel 2 een keuze geeft of beide deelopdrachten na elkaar laat doen. In het laatste geval is een blokuur niet genoeg.
 3. Download en print het werkblad voor de observant op A4- of A3-formaat.
 4. Download en print de werkbladen Moodboard festival, Festivalterrein ontwerpen en Festival poster maken op A3-formaat, voor elke groep één.
 5. Download en print de prikkelkaarten. Je kunt de kaarten vooraf zelf uitsnijden of de leerlingen ze tijdens de les laten uitknippen.
 6. Geef uitleg over de opdracht aan de hand van slides 11-16 uit de theoriepresentatie Onderzoek doen (ca. 5 minuten).
  TIP: Mocht je het bedenken en bouwen in een blokuur doen, deel het bouwmateriaal dan pas uit nadat onderdeel 1 af is. Zo is de aandacht niet al direct bij het bouwmateriaal.

Onderdeel 1. Moodboard festival

 1. Geef elke groep een werkblad Moodboard festival, een set prikkelkaarten en stiften.
 2. Leid de opdracht in: vertel de leerlingen over een fictieve opdracht die de klas heeft gekregen van de organisator van Lowlands (of een ander in de regio bekend festival). De organisator wil een extra festivaldag ontwikkelen, speciaal voor hun leeftijdgenoten. Het moet een dag worden met allerlei vormen van kunst en cultuur. De vraag aan de leerlingen is een moodboard te maken van hun ideale, favoriete festival. Wat willen de leerlingen daar zien, horen, doen en maken? Alles mag en kan, er is onbeperkt budget.
  TIP: Mochten de leerlingen niet precies weten wat een festival inhoudt, dan kun je ze eerst een kort onderzoek laten doen op internet.
 3. Geef de leerlingen 10 minuten om hun ideeën in te vullen op het werkblad. Dit kan door de prikkelkaarten op te plakken, dingen te tekenen of te schrijven. Zet de timer.
 4. Laat een leerling per groep het idee presenteren.
 5. Vraag door op hun ideeën.
 • Observant: Schrijf de observaties op het werkblad Noteren observatie.

Onderdeel 2. Festivalterrein ontwerpen/Festivalposter maken

 1. Deel de werkbladen uit op basis van de keuze van de groepjes.
 2. Het werkblad Festival ontwerpen dient als onderlegger voor een LEGO-bouwplaat maar je kunt het ook gebruiken als onderlegger voor andere bouwmaterialen.
 3. Vertel de leerlingen dat op het werkblad hulpvragen staan om te helpen waar ze aan kunnen denken bij het ontwerpen van het festivalterrein of het maken van de festivalposter. Op de poster mogen de antwoorden ook  word getekend.
 4. Vertel de leerlingen hoeveel tijd zij hebben (zet de timer), dat er een presentatie is (reken 5 minuten per groepje) en maak alvast afspraken over omgaan met het materiaal en opruimen aan het eind van de les.
  TIP: Onze ervaring is dat er meestal tijd te kort is. Leerlingen vinden het bouwen leuk om te doen.
 5. Deel de bouwmaterialen uit.

Onderdeel 3. De presentatie

 1. Laat elke groep kort vertellen welk festival zij hebben bedacht en wat daar te doen, te zien en te beleven is. Vraag na hun verhaal door over wat er gebouwd of op de poster is uitgewerkt en waarom.
 2. Waar ben je als docent/cultuurmaker zelf benieuwd naar? Wat wil je meer te weten komen over hun belevingswereld en hoe zij denken? Welke keuzes van de leerlingen zijn bijzonder/ opvallend/ nieuw voor je, vraag hierop door.
  TIP. Je kunt de leerlingen ook aan elkaar vragen laten stellen.
 • Observant: Schrijf de observaties op het werkblad Noteren observatie.

Bestand: (500 KB)

Werkblad Noteren observatie

Bestand: (496 KB)

Werkblad Moodboard festival

Bestand: (511 KB)

Werkblad Festivalterrein ontwerpen

Bestand: (477 KB)

Werkblad Festivalposter

Bestand: (965 KB)

Prikkelkaarten