Leerlingopdracht Fotografeer kunst en cultuur

Onderzoeken
Doen
Opdracht

De opdracht Fotografeer kunst en cultuur is een van de huiswerkopdrachten die je kunt laten doen in het behoefteonderzoek leerlingen. De opdracht helpt je te zien wat de leerlingen in hun eigen omgeving en in hun dagelijks leven zien als kunst en cultuur. Hierdoor krijg je zicht op hun leefwereld.

Personen

 • Leerlingen: individueel of in groepen van twee tot vier personen/klassikaal.
 • Observatieteam: docent/cultuurmaker of docent/collega.

Tijd

 • Twee lessen.

Benodigdheden

 • Voor de observant: werkblad Noteren observaties.
 • Voor de docent: werkblad Tips voor overzetten foto’s.
 • Werkblad Fotografeer kunst en cultuur.
 • Smartphone per leerling of per twee leerlingen.
 • Een app/medium om filmpjes naar de docent te sturen (bijvoorbeeld WhatsApp, E-mail, ELO).
 • Een smartboard, televisie of ander scherm in het klaslokaal.
 • Toegang tot bijvoorbeeld Magister of andere elektronische leeromgeving (ELO) voor docent.
 • Een locatie om de filmpjes op te slaan (bijvoorbeeld ELO of andere drive).
 • Optioneel. Werkblad Woordenwolk.

Wat

Deze individuele huiswerkopdracht is bedoeld om beter te begrijpen hoe leerlingen naar kunst en cultuur kijken door het dichtbij henzelf te houden. Wat is vanuit hun belevingswereld kunst en wat is cultuur in hun eigen omgeving en dagelijks leven? En wat juist niet? En waarom vinden zij dat?

Een week lang maken de leerlingen thuis foto’s van kunst en cultuur in hun eigen omgeving en delen die in een WhatsApp-groep. Omdat de leerling door het oog van de camera naar zijn/haar eigen omgeving kijkt, krijg je een beeld van waar de leerling kunst en cultuur tegenkomt in zijn eigen leefwereld en welke rol dit speelt. Met deze opdracht kan veel inspiratie worden opgehaald over de interesses van de leerlingen.

Maak zo nodig duo’s: koppel leerlingen zonder smartphone aan hen die er wel een hebben. Belangrijk is dat elke leerling zijn eigen foto’s maakt.

Hoe


Voorbereiding

 1. Kies of iedereen de opdracht individueel doet of in een groep.
 2. Maak een WhatsApp-groep aan met de leerlingen en noem deze groep bijvoorbeeld Kunst en cultuur in mijn omgeving. Mocht een ander medium meer bekend zijn bij de leerlingen gebruik dan die.
  TIP: maak een foto van het werkblad Fotografeer kunst en cultuur en stel deze foto in als groepsafbeelding. Dan heeft iedereen de uitleg bij de hand.
 3. Download en print het werkblad voor de observant op A4- of A3-formaat.
 4. Download en print het werkblad Foto-opdracht leerling, voor elke leerling één.

Les 1

 1. Leg de opdracht uit. Geef geen uitleg over wat kunst en cultuur is. Laat het aan de leerlingen zelf over om dat te fotograferen wat zij vinden dat thuis en in hun omgeving kunst en cultuur is.
 2. Oefen de opdracht in de klas. Laat de leerlingen een aantal kunst- en cultuurvoorbeelden in school fotograferen en check of ze de opdracht hebben begrepen.
 3. Laat ze oefenen met het uploaden van de foto’s.
 4. Probeer gedurende de week de opdracht gaande te houden door herinneringen te sturen. Dit kan op een speelse manier door bijvoorbeeld een winnaar uit te roepen die het snelst een foto stuurt. Je kunt de leerlingen zo nodig helpen door een eigen voorbeeld te sturen, maar doe dit niet te snel. Laat ze eerst zelf de opdracht interpreteren.
 5. Sla de foto’s uit de WhatsApp-groep op naar een map in de ELO of op een andere drive. Lees zo nodig het werkblad Tips bij overzetten foto’s.

Les 2

 1. Laat een aantal leerlingen die dat willen hun foto’s presenteren of vraag iedere leerling twee foto’s te laten. De foto’s worden vertoond op het smartboard.
 2. Vraag bij een aantal foto’s naar het waarom van de keuze.
 3. TIP: Geef vooraf een kijkopdracht aan de leerlingen: laat ze tijdens de fotopresentaties individueel het werkblad Woordenwolk invullen. Na de presentaties vergelijken ze in twee-, drie- of viertallen de door hun gegeven antwoorden met elkaar. Vervolgens presenteert een van de leerlingen uit het groepje de uitkomsten van deze vergelijking klassikaal.
 • Observant: Schrijf de observaties op het werkblad Noteren observatie.

Extra verdieping

 • Vraag de leerlingen hun foto’s te categoriseren. Noem bijvoorbeeld architectuur, cultureel erfgoed, monumenten, beeldende kunst, vormgeving en design (toegepaste kunst), natuur, dieren, sport, fotografie, muziek. Leg de begrippen zo nodig uit.
 • Ga aan de hand van een aantal foto’s dieper in op kunst en cultuur. Stel bijvoorbeeld de volgende vragen: Wat maakt dit (voorwerp/gebouw/afbeelding/muziek) tot kunst/ tot cultuur? Wat vind je er mooi/lelijk aan? Wat is het mooiste dat jij zelf ooit hebt gezien of meegemaakt? Kun je iets meer vertellen over de plek waar je dit gevonden hebt? Stel je zou dit kunnen kopen en je was heel rijk, wat zou je er voor willen betalen?

Bestand: (500 KB)

Werkblad Noteren observaties

Bestand: (601 KB)

Werkblad Tips voor overzetten foto's

Bestand: (575 KB)

Werkblad Fotografeer kunst en cultuur

Bestand: (488 KB)

Werkblad Woordenwolk