Leerlingopdracht Mijn kamer/Mijn hobby

Onderzoeken
Doen
Opdracht

De opdracht Mijn kamer/Mijn hobby is een van de eerste opdrachten die je kunt doen in het onderzoek naar de behoeften van je leerlingen. Met deze opdracht stimuleer je hen zich uit te spreken over wat zij belangrijk vinden. Hierdoor leer je je leerlingen beter kennen en kun je (beter) passende lesideeën voor hun bedenken.

Personen

 • Leerlingen: individueel en klassikaal.
 • Observatieteam: docent/cultuurmaker of docent/collega.

Tijd

 • Twee lessen.

Benodigdheden

 • Voor de observant: werkblad Noteren observaties.
 • Smartphone per leerling of per twee leerlingen.
 • Voorbeeldfilmpje bij opdracht A en bij opdracht B.
 • Een smartboard, televisie of ander scherm in het klaslokaal.
 • Een app/medium om filmpjes naar de docent te sturen (bijvoorbeeld WhatsApp, E-mail, ELO).
 • Een locatie om de filmpjes op te slaan (bijvoorbeeld ELO of andere drive).
 • Bestand Uitleg bij leerlingopdrachten.
 • Optioneel. Werkblad Woordenwolk.

Wat

De opdracht Mijn kamer/Mijn hobby is een individuele huiswerkopdracht die bestaat uit twee deelopdrachten.

 • Opdracht A. Laat iets zien uit jouw kamer en vertel waarom je er trots op bent.
 • Opdracht B. Wat doe je in je vrije tijd en wat geeft je energie?

De leerlingen fotograferen en/of filmen de antwoorden op beide vragen met hun mobiel. Als leerlingen moeite hebben met het maken van filmpjes, dan kunnen ze foto’s maken die ze toelichten bij de klassikale bespreking in de les.
Maak duo’s: koppel leerlingen zonder smartphone aan hen die er wel een hebben. Belangrijk is dat elke leerling zijn eigen verhaal opneemt.

Hoe


Voorbereiding

 1. Besluit of je beide opdrachten tegelijk als huiswerk wilt geven of na elkaar. Je kunt ook de ene helft van de klas opdracht A laten doen en de andere helft opdracht B.
 2. Lees slides 2 t/m 5 van het bestand Uitleg bij leerlingopdrachten.

Les 1

 1. Toon de leerlingen de voorbeeldfilmpjes bij opdracht A en/of opdracht B.
 2. Maak afspraken over de maximale lengte van de filmpjes die de leerlingen gaan maken.
 3. Maak afspraken wanneer en hoe de leerlingen hun filmpjes moeten aanleveren.
 4. Geef instructie hoe de leerlingen hun filmpje kunnen uploaden.
  TIP: Oefen desgewenst: laat de leerlingen een kort oefenfilmpje maken en uploaden.

Les 2

 1. Als de filmpjes binnen zijn, bekijk je ze eerst alleen om verrassingen te voorkomen en de veiligheid van leerlingen te waarborgen.
 2. Vraag de leerlingen of het goed is dat je hun filmpje in de klas laat zien. Presenteer dan de filmpjes of een selectie ervan in de les met behulp van het smartboard.
 3. Vraag bij een aantal in de filmpjes getoonde zaken door naar het waarom van de keuze.
  TIP: Geef vooraf een kijkopdracht aan de leerlingen: laat ze tijdens de filmpresentaties individueel het werkblad Woordenwolk invullen. Na de presentaties vergelijken ze in twee-, drie- of viertallen de door hun gegeven antwoorden met elkaar. Vervolgens presenteert een van de leerlingen uit het groepje de uitkomsten van deze vergelijking klassikaal.
 • Observant: Schrijf de observaties op het werkblad Noteren observatie.

Bestand: (500 KB)

Werkblad Noteren observaties

Bestand: (488 KB)

Werkblad Woordenwolk

Bestand: (4 MB)

Uitleg bij leerlingopdrachten

Opdracht A. Waar ben je trots op

Opdracht A. Waar ben je trots op

Opdracht B. Wat wat doe je in je vrijetijd

Opdracht B. Wat wat doe je in je vrijetijd