Noteren observatie – Fase 3

Ontwikkelen
Doen
Opdracht

Op het werkblad Noteren observatie noteer je alle observaties die je hebt tijdens het experiment met leerlingen. Wat zie je gebeuren? Wat hoor je terug van de leerlingen? Wat valt je op?

Personen

  • Observatieteam: docent/cultuurmaker of docent/collega.

Benodigdheden

  • Werkblad Noteren observatie.
  • Ingevulde werkblad Experiment.
  • Pennen of stiften.

Wat

Om zoveel mogelijk te leren van de belevingswereld van de leerlingen, schrijf je tijdens het experiment direct alle eerste observaties op. Je kunt dit alleen doen, maar je kunt ook een extra persoon (cultuurmaker, collega) vragen om te observeren en aantekeningen te maken. Dan kun jij je richten op het geven van de les. Of je draait het om en gaat bij een collega observeren.

Omdat de leerlingen gedurende het experiment bezig zijn met het uitvoeren van de opdrachten, kan het meerwaarde hebben twee of drie leerlingen te vragen of zij na de les nog even willen blijven. Je kunt dan nog even goed doorvragen naar het waarom van hun keuzes. Eventueel kan dat ook tijdens de les na afronding van de opdracht. De observant en de leerlingen gaan dan ongeveer 10 minuten buiten het lokaal zitten terwijl de docent doorgaat met de les.

Hoe

  1. Download en print het werkblad Noteren observatie op A3-formaat.
  2. Voer het experiment met de leerlingen uit en schrijf als observatieteam zoveel mogelijk op wat je hoort, ziet en wat je opvalt.
  3. Houdt de onderzoeksvragen die zijn ingevuld op het werkblad Experiment bij de hand wanneer je observeert, zodat je het doel van het experiment helder in beeld houdt.
  4. Gebruik de hulpvragen op het werkblad Noteren observatie om zoveel mogelijk observaties op te schrijven.
  5. Probeer zoveel mogelijk bij de leerlingen door te vragen tijdens het experiment.
  6. Alle observaties verwerk je vervolgens naar inzichten met behulp van het werkblad Belevingswereld leerlingen. LET OP! Doe dit zo snel mogelijk na het onderzoek, zodat de opdrachten nog vers in het geheugen zitten.

Bestand: (500 KB)

Werkblad Noteren observaties