Noteren observatie – Fase 4

Testen en Evalueren
Doen
Opdracht

Op het werkblad Noteren observatie noteer je alle observaties die je hebt tijdens de prototypetest met leerlingen. Wat zie je gebeuren? Wat hoor je terug van de leerlingen? Wat valt je op?

Personen

  • Docent(en) en/of cultuurmaker.

Benodigdheden

  • Werkblad Noteren observatie.
  • Ingevulde werkblad Prototypetestopzet.
  • Pennen of stiften.

Wat

Om zoveel mogelijk te leren van de belevingswereld van de leerlingen, schrijf je tijdens de prototypetest direct alle eerste observaties op. Je kunt dit alleen doen, maar je kunt ook een extra persoon (cultuurmaker, collega) vragen om te observeren en aantekeningen te maken. Dan kun jij je richten op het geven van de les. Of je draait het om en gaat bij een collega observeren.

Omdat de leerlingen gedurende het experiment bezig zijn met het uitvoeren van de opdrachten, kan het meerwaarde hebben twee of drie leerlingen te vragen of zij na de les nog even willen blijven. Je kunt dan nog even goed doorvragen naar het waarom van hun keuzes. Eventueel kan dat ook tijdens de les na afronding van de opdracht. De observant en de leerlingen gaan dan ongeveer 10 minuten buiten het lokaal zitten terwijl de docent doorgaat met de les.

Hoe

  • Download en print het werkblad op A3-formaat, voor iedere observant één.
  • Voer de prototypetest met de leerlingen uit en schrijf als observatieteam zoveel mogelijk op wat je hoort, ziet en wat je opvalt.
  • Houdt de onderzoeksvragen die zijn ingevuld op het werkblad Prototypetestopzet bij de hand wanneer je observeert, zodat je het doel van de test helder in beeld houdt.
  • Gebruik de hulpvragen op het werkblad om zoveel mogelijk observaties op te schrijven.
  • Probeer zoveel mogelijk bij de leerlingen door te vragen tijdens het onderzoek.
  • Als volgende stap werk ga je de observaties uit tot inzichten en bepaal je welke iteraties je nog wilt maken op lesidee.

Bestand: (501 KB)

Werkblad noteren observatie