Leerlingopdracht Moodboard kunst & cultuur

Onderzoeken
Doen
Opdracht

De opdracht Moodboard kunst & cultuur is één van de opdrachten van het behoefte-onderzoek leerlingen. De opdracht helpt je te onderzoeken hoe de leerling denkt over kunst en cultuur, wat zijn belevingswereld is.

Personen

 • Leerlingen: individueel of in groepen.
 • Observatieteam: docent/cultuurmaker of docent/collega.

Tijd

 • Een les.

Benodigdheden

 • Voor de observant: werkblad Noteren observaties.
 • Werkblad Moodboard kunst & cultuur.
 • Prikkelkaarten.
 • Bestand Uitleg bij leerlingopdrachten.
 • Lijm.
 • Schaar.
 • Pennen.
 • Timer.

Wat

De leerlingen kiezen individueel telkens vier tot zes prikkelkaarten die passen bij hun beeld van wat kunst en wat cultuur is en plakken deze op het werkblad in het juiste vak. Door als docent of cultuurmaker hun selecties te bekijken, begrijp je makkelijker hoe zij kunst en cultuur zien.

Hoe

 1. Download en print het werkblad voor de observant op A4- of A3-formaat.
 2. Download en print voor iedere leerling het werkblad op A3-formaat.
 3. Download en print voor iedere leerling de Prikkelkaarten op A3-formaat.
  TIP: Je kunt ervoor kiezen om de kaarten vooraf zelf uit te knippen. Geeft iedere leerling dan bijvoorbeeld vijftien kaarten.
 4. Lees slides 6 t/m 8 van het bestand Uitleg bij leerlingopdrachten.
 5. Laat de leerlingen individueel vier tot zes kaarten kiezen die volgens hen bij kunst horen, en vier tot zes kaarten die zij vinden passen bij cultuur.
 6. Laat de leerlingen de kaarten op hun eigen werkblad, in het juiste vak, plakken.
 7. Vertel de leerlingen hoeveel tijd ze hiervoor krijgen en zet de timer.
 8. Vraag je de leerlingen bij de gekozen kaarten op te schrijven waarom ze die afbeelding bij kunst en/of cultuur hebben opgeplakt.
 9. Vertel de leerlingen hoeveel tijd ze hiervoor krijgen en zet de timer.
 10. Als dit klaar is, laat je de leerlingen in groepjes van vier samen hun keuzes uitwisselen en bespreken. Laat ze één leerling aanwijzen die een korte presentatie geeft van de overeenkomsten en verschillen.
 11. De uitgekozen leerlingen presenteren de overeenkomsten en verschillen van hun groepje aan de klas.
 12. TIP: Je kunt dit onderwerp een volgende les verdiepen met de leerlingopdracht Fotografeer kunst en cultuur uit fase 2.
 • Observant: Schrijf de observaties op het werkblad Noteren observatie.

Bestand: (500 KB)

Werkblad Noteren observatie

Bestand: (492 KB)

Werkblad Moodboard kunst & cultuur

Bestand: (965 KB)

Prikkelkaarten

Bestand: (4 MB)

Uitleg bij leerlingopdrachten