Storyboard

Ontwikkelen
Doen
Opdracht

Je weet welk concept je wilt gaan uitwerken. Met het uitwerken van een storyboard vertaal je het concept naar de verschillende stappen van de lesactiviteit. Je bepaalt als het ware de reis die de leerlingen ondernemen, wat zij gaan doen en leren en wat ze hierbij nodig hebben.

Personen

 • Docent(en) en/of cultuurmaker.

Benodigdheden

 • Werkblad Storyboard.
 • Inspiratieblad Reis van de leerling.
 • Ontwerpvraag van fase 1.
 • Ingevulde werkblad Concept one-pager (fase 3)
 • Pennen of stiften.

Wat

Houd bij het invullen van het storyboard rekening met de verschillende competenties waar je aan wilt werken. In Studio VMBO werken wij met de competenties onderzoeken, creëren, presenteren en evalueren, het zogenoemde wij met het OCPE-model. Wij willen dat de vmbo-en pro-leerlingen met de bouwstenen een minimaal creatief proces doorlopen, zodat zij leren hun eigen stem te ontdekken en zich uit te drukken in liefst verschillende kunsttalen. Het werkblad Storyboard helpt je om van het concept te komen tot een rijke onderwijsbouwsteen.

Hoe 

 1. Download en print de het werkblad Storyboard uit op A3-formaat en het inspiratieblad Reis van de leerling op A4.
 2. Noteer linksboven op het werkblad Storyboard de conceptnaam, een korte beschrijving en de doelen. Mocht je het werkblad Concept one-pager al hebben ingevuld, kun je deze stap overslaan.
 3. Met de doelen in de Concept-one pager in gedachten, noteer je op het werkblad rechtsboven op welke manier jullie willen dat de leerling terugkijkt op zijn (onderwijs)reis in deze activiteit/ les/ project.
 4. Noteer ook rechtsboven hoe de docent/cultuurmaker of ouder terugblikt op de reis en hoe de leerling zich heeft ontwikkeld?
 5. Pak het inspiratieblad Reis van de leerling erbij. Kies een van de twee leerlingen en gebruik de tekst als een introductie op je storyboard.
 6. Kijk naar je ontwerpvraag en neem deze over op je werkblad Storyboard. Zo kun je zien of het concept de oorspronkelijke ambitie beantwoord.
 7. Op het werkblad zie je lege vakken op een rij. Teken in elk vak een stap uit de lesactiviteit. Optioneel: het werkblad bevat een tweede pagina met meer lege vakken om een uitgebreider storyboard te maken.
 8. Benoem bij elk vak: Wat doet de leerling? Wat gebruikt de leerling (en wat is dus nodig voor de lesactiviteit)? Wat leert de leerling (en werk je daarmee naar de doelen van je concept toe)?
 9. In de linkerbovenhoek van elk vak staat een klein grijs vlak. Hierin kun je de letter O, C, P of E schrijven. Hiermee geef je aan of de leerling onderzoekt, creëert, presenteert of evalueert in de stap. En in welke stap vindt de ontmoeting van de leerling met de culturele partner plaats?

Bestand: (961 KB)

Werkblad Storyboard

Bestand: (864 KB)

Reis van de leerling