Succeshorizon

Vraag verkennen
Doen
Opdracht

Met het werkblad Succeshorizon kijk je naar de toekomst, vanuit visie en doelen. Ook denk je na over hoe je het ontwikkeltraject wilt uitzetten vanuit drie verschillende perspectieven: voor de school, de cultuurmaker en de leerlingen.

Personen

 • Docent(en) en/of cultuurmaker.

Benodigdheden

 • Werkblad Succeshorizon.
 • Pennen/stiften.
 • Ingevulde werkblad Moodboard leerling (fase 1).
 • Ingevulde werkblad Formuleer je ontwerpvraag (fase 1).

Wat

Nadat je de ontwerpvraag hebt geformuleerd, kun je de doelen bepalen waar jullie naar toe willen werken. Het pad dat naar het doel leidt, staat symbool voor het traject dat je aflegt op weg naar het doel. Langs dit traject staan kaders en drempels waar je je bewust van moet zijn. Je doel kan bestaan uit doelen voor de leerling en doelen voor de school en cultuurmaker. Boven het doel hangt je visie en verdere inspiratie.

Het kan helpen onderstaande vragen langs te lopen.
Vragen voor de school

 • Welke thema’s uit het schoolplan kunnen een inspiratiebron zijn?
 • Voor welke doelgroep (leerjaar, niveau) ontwerp je kunst- en cultuuronderwijs?
 • Welke elementen uit de visie van de school zijn belangrijk? (Waarden, vakinhoud, didactiek etc.)
 • Wat in het curriculum wil je veranderen/vernieuwen/verbeteren?
 • Waar liggen op school kansen om bij aan te sluiten? Denk aan andere vakken, ontwikkelingen op school etc.
 • Wat is de visie van de docent(en) op (kunst- en cultuur)onderwijs?

Vragen voor de cultuurmaker

 • Welke thema’s uit de maatschappij, cultuur en de actualiteit kunnen een inspiratiebron zijn?
 • Wat is jullie visie op (kunst- en cultuur)onderwijs?
 • Bij welke elementen uit de visie en missie van de organisatie wil je aansluiten in dit ontwikkeltraject?
 • Waar liggen in jouw organisatie kansen om bij aan te sluiten? Denk aan andere projecten, ontwikkelingen in de organisatie en in het culturele veld etc.

Hoe 

 1. Download en print het werkblad op A3-formaat.
 2. Bepaal eerst wat je wilt bereiken voor de school, de cultuurmaker en de leerling? Formuleer de doelen vanuit de verschillende perspectieven en schrijf ze op het werkblad. Noteer maximaal drie doelen per perspectief.
 3. Denk vanuit de verschillende perspectieven hoe de samenwerking tot een succes kan leiden. Wanneer is de school tevreden? Wanneer is de cultuurmaker tevreden? En wanneer is de leerling tevreden?
 4. Denk vervolgens na over het traject dat je gaat afleggen om bij het doel te komen. Welke kaders of drempels verwacht je tegen te komen? Schrijf deze op het werkblad rechtsonder.
 5. Vul het doel voor de leerlingen in: wat wil je voor hen bereiken? Je kunt hier bijvoorbeeld ook voor terugkijken naar jouw ingevulde werkblad Moodboard leerlingen
 6. Na het invullen van het werkblad kijk je of je de ontwerpvraag eventueel opnieuw wilt formuleren. Hier gebruik je de tweede pagina van het werkblad voor. Je bent daarna klaar om in fase 2 onderzoek te doen.

Bestand: (979 KB)

Werkblad Succeshorizon