Van observaties naar iteraties

Testen en Evalueren
Doen
Opdracht

Het werkblad Van observaties naar iteraties is bedoeld om de observaties en inzichten uit de prototypetest om te zetten in verbeterpunten (iteraties). Deze verbeterpunten helpen je om je idee verder te ontwikkelen en passender te maken.

Personen

 • Docent(en) en/of cultuurmaker.

Benodigdheden

 • Werkblad Belangrijkste observaties naar iteraties.
 • Ingevulde werkbladen Noteren observatie en Belevingswereld leerlingen.
 • Optioneel: De ingevulde werkbladen van de evaluatieles (Evaluatieposters en/of Emoticon evaluatie).

Wat

Op het werkblad Belangrijkste observaties naar iteraties, selecteer je de belangrijkste observaties en inzichten die je hebt opgedaan tijdens de prototypetest en de evaluatieles. Je noteert de belangrijkste observaties en inzichten op het werkblad en je stelt jezelf de vraag waarom deze bepaalde dingen gebeurde. Hierdoor kun je verbeterpunten bepalen. Dit zijn de iteraties die je maakt om het lesidee/de bouwsteen aan te scherpen en te verbeteren naar aanleiding van de geleerde lessen uit de prototypetest en de evaluatieles.

Hoe

 • Download en print het werkblad Van observaties naar iteraties op A3-formaat.
 • Pak de ingevulde werkbladen Noteren observatie en/of Belevingswereld leerlingen erbij.
 • Noteer de belangrijkste observaties/inzichten in de linker kolom van het werkblad.
 • Stel jezelf per observatie de vraag ‘Waarom gebeurde dit?’ Een voorbeeld: Als de observatie is ‘leerlingen hebben moeite met de start van de opdracht’, dan stel je jezelf de vraag ‘Waarom hebben leerlingen moeite met de start van de opdracht?’. Een antwoord hierop kan zijn ‘Omdat de keuzevrijheid voor het onderwerp te groot was waardoor ze niet konden kiezen’. Een mogelijke verbeterpunt is ‘Vijf verschillende thema’s aanbieden waaruit ze kunnen kiezen’.
 • In de laatste kolom schrijf je het verbeterpunt naar aanleiding van deze observatie. Noteer dit zo concreet mogelijk, zodat het duidelijk is welke acties je moet ondernemen om de les/bouwsteen nog succesvoller te maken.
 • Je startte het proces met een ontwerpvraag. Door de bouwsteen te ontwerpen, hoop je antwoord te hebben gevonden op deze vraag. Schrijf onderaan het werkblad op met welke ontwerpvraag je bent gestart en welke antwoorden je hebt gevonden.
 • Gebruik de volgende stap, Reflectie, om op dit proces terug te blikken.

Bestand: (523 KB)

Werkblad Van observaties naar iteraties