Snel naar:

Vmbo-traject

Vernieuwend én passend kunst- en cultuuronderwijs voor de vmbo-leerling

Binnen Studio VMBO ontwerpen scholen en hun culturele omgeving op basis van hun eigen schoolambitie in twee jaar innovatieve lesactiviteiten die optimaal passen bij de vmbo-leerling. Ze ontwikkelen bijvoorbeeld modules of projecten, in co-creatie met partners uit hun culturele omgeving en laten ze testen door hun eigen leerlingen. De scholen werken samen met een eigen partner:  Collage, BonteHond, Kubus, Cultuurbedrijf Noordoostpolder en/of De Meerpaal.

Deelnemers

De deelnemende scholen zijn:

 

De lokale partners zijn:

Het traject

VOORGESPREK
In het voorgesprek met de directeur en docenten koppelen we de uitkomsten van het behoefteonderzoek op de school terug en presenteren we het gehele traject. We onderzoeken aan welke ontwerpvraag de school denkt en hoe het eindresultaat eruit kan zien. We gaan in op de rol van de directeur, de docenten en de eigen partners. Over en weer spreken we onze verwachtingen naar elkaar uit. Het gesprek levert een goed beeld op van het traject en van wat er binnen de school geregeld moet worden.
AANWEZIGEN: directeur, docenten, partner
DUUR: 1, 5uur

SPRINT 1: DINSDAG 17 NOVEMBER
De deelnemers – directeuren, docenten, culturele instellingen en cultuuraanbieder – maken kennis met elkaar en met de methodiek van design thinking. Hierna gaan we echt van start met het co-creëren. In de ochtend formuleren we de ontwerpvragen. In de middag gaan de docenten en hun partner(s) door met brainstormen en het bepalen van een ideeënrichting. We bespreken ieders rol en de taakverdeling.
AANWEZIGEN: ochtend: directeur, docenten, partners; middag: docenten en partners
DUUR: ochtend: 5 uur (inclusief lunch); middag: 4 uur

SPRINT 2: MAANDAG 30 NOVEMBER
We bespreken hoe je onderzoek kan doen naar de behoefte van je leerlingen. Met zijn allen denken we na over mogelijke werkvormen voor het onderzoek en de leerling-evaluatie. We werken een selectie hiervan uit. Hiermee gaan de docenten en hun partners op hun eigen school het onderzoek uitvoeren en met hun leerlingen evalueren.
AANWEZIGEN: docenten, partners
DUUR: ochtend: 6 uur

VELDWERK
De docenten bereiden op school het behoefteonderzoek onder hun leerlingen voor. Vervolgens voeren ze samen met de partner(s) het onderzoek uit. Achteraf evalueren docenten, leerlingen en partner(s) samen.
AANWEZIGEN: docenten, leerlingen, partner(s)
INDICATIE DUUR: 3 uur

SPRINT 3: DONDERDAG 28 JANUARI
We leren de resultaten van het leerlingenonderzoek te analyseren. De deelnemers vertalen de behoefte van hun leerlingen naar bruikbare inzichten. Brainstormend komen we met elkaar tot innovatieve ideeën. De docenten en hun partner maken voor hun eigen school een keuze uit de ideeën voor een te ontwerpen module/project.
AANWEZIGEN: docenten, partners
DUUR: 6 uur

SPRINT 4: MAANDAG 1 MAART
Voor het gekozen idee voor een te ontwerpen module/project bereiden docenten en hun partner(s) een kleine prototypetest met leerlingen voor, die ze op school gaan houden.
AANWEZIGEN: docenten, partners
DUUR: 4,5 uur

VELDWERK
De docenten en hun partner(s) werken hun kleine prototypetest verder uit. De leerlingen testen een onderdeel van de module of het project. Achteraf evalueren docenten, leerlingen en partner samen.
AANWEZIGEN: docenten, leerlingen, partner(s)
INDICATIE DUUR: 2 uur

SPRINT 5: MAANDAG 22 MAART
Elke schoolteam analyseert de resultaten van de kleine prototypetest en de leerlingevaluatie aan de hand van hun ontwerpvraag. Met de gevonden inzichten wordt het prototype aangepast: hoe maken we het meer innovatief en inhoudelijk, hoe vergroten we het eigenaarschap van de leerling. We bereiden een nieuwe, uitgebreidere prototypetest voor, die buiten de school wordt gehouden.
AANWEZIGEN: docenten, partners
DUUR: 8 uur

VELDWERK
De docenten en hun partner(s) werken hun uitgebreide prototypetest verder uit. De leerlingen testen de module of het project op locatie. Achteraf evalueren docenten, leerlingen en partner(s) samen. We maken inspiratiefilms van de prototypetesten.
AANWEZIGEN: docenten, leerlingen, partner(s)
INDICATIE DUUR: 10 uur

CULTURELE ROADTRIP FLEVOLAND: DINSDAG 13 APRIL – vervallen
Voor de docenten is er op dinsdag 3 november de Culturele Roadtrip Flevoland, een actieve ontdekkingsreis langs Flevolandse culturele hotspots. De trip duurt de gehele dag.

SPRINT 6 EN SLOTMANIFESTATIE: DINSDAG 1 JUNI 2020
Sprint 5 analyseren we de evaluaties van de prototypetesten op locatie en bereiden presentaties voor. Tijdens de slotmanifestatie presenteren de docenten hun aanpak, alle bevindingen en de inspiratiefilm. Hierbij zijn een aantal leerlingen, de directeuren en externe gasten aanwezig.  Op de slotmanifestatie presenteren ook pro-scholen hun resultaten en wordt de toolkit gelanceerd.
AANWEZIGEN: directeuren, docenten, leerlingen, partners
DUUR: directeur 4 uur (inclusief borrel); docenten: 6 uur

VELDWERK
De deelnemers maken hun module/project gereed voor de toolkit.
AANWEZIGEN: docenten, partner(s)
DUUR: 4 uur

EVALUATIEGESPREK
We ronden het eerste jaar af met een evaluatiegesprek op de school.
AANWEZIGEN: directeur, docenten, partner(s)
DUUR: 1,5 uur

Taken en verantwoordelijkheden

Scholen

Partners

 

Download de flyer over het vmbo-traject van Studio VMBO