24 mei 2018

Sprint 5: Samen met de cultuuraanbieder

Voor het eerst in ons co-creatietraject werkten de docenten en lokale partners tijdens een sprint samen met de cultuuraanbieder van hun keuze. De voorafgaande weken benaderden zij potentiële culturele partners met wie zij willen samenwerken in het eerste prototype van hun leerlijn. Tijdens sprint 5, op 16 mei, bevolkten zo’n 25 personen de Officiersmess van het Aviodrome in Lelystad.

Een aantal samenwerkingskoppels is direct aan de slag gegaan, andere waren nog zoekende. Dat bleek tijdens de presentaties van de scholen over hun visie voor de leerlijn en de bouwstenen waar deze uit bestaat. Samen met hun culturele partner –  kunstenaars of kunstencentra – werkten sommige scholen tijdens de sprint de eerste bouwsteen verder uit, andere onderzochten of ze met de tops & tips die ze na hun presentatie kregen de bouwsteen voor het prototype nog konden verbeteren.

De koppels

Het Baken Stad en Collage Almere werken samen met Kleur in Cultuur Almere.

Montessori Lyceum Flevoland en Collage Almere hebben gekozen voor twee culturele partners van buiten de provincie.

Scholengemeenschap Lelystad en Kubus werken samen met Kunstenaarsvereniging Flevoland, Hein Walter en Rob van den Broek.

Aeres VMBO Lelystad en Kubus werken samen met Kunstenaarsvereniging Flevoland, Sonja Rosing en Natuurpark Lelystad.

Aeres VMBO Emmeloord en Cultuurbedrijf Noordoostpolder werken samen met Museum Schokland.

OPDC-Almere/Collage Almere en Het Almere College/De Meerpaal Dronten voeren nog gesprekken.

Testen van het prototype

De komende weken gaat het er om spannen: per school worden de eerste bouwsteen van de leerlijn getest door de leerlingen. De uitkomsten van de testen laten zien of de aannames die de docenten eerder maakten, kloppen. Bijvoorbeeld: willen de leerlingen inderdaad zelf een keuze kunnen maken uit verschillende opdrachten en kunnen ze ermee omgaan als je in de les hiervoor ruimte biedt?

Tijdens de testfase onderzoeken de docenten of:

Esmee Mankers, service designer van Zeewaardig adviseerde ook te toetsen of de leerlingen met de les een beeld van hun eigen talent hebben gekregen en welke waarde de inhoudelijke inbreng van de culturele partner toevoegt aan de les. “Test zo veel mogelijk onderdelen, ook al zijn ze nog niet helemaal af. Je hebt niet veel nodig om te testen. En kijk vooral of de leerlingen enthousiast worden van de les.”

Met elkaar, voor elkaar

Een belangrijk doel van Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur is dat vmbo-scholen en hun culturele omgeving niet alleen samenwerken maar ook de resultaten van het samenwerken delen. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de laatste sprint van het co-creatietraject op vrijdag 15 juni. Dan gaan andere Flevolandse vmbo-scholen en culturele aanbieders kennis maken met de prototypes en de conceptleerlijnen die nu worden ontwikkeld.

Dat doen we onder meer door middel van grote tekeningen die gemaakt gaan worden door procestekenaar André Weenink van Being A Designer. Hij tekent een eenduidige vertaalslag van de verschillende concept-leerlijnen waardoor geïnteresseerden snel een goed beeld krijgen van het ‘waarom’, ‘hoe’ en ‘wat’.  Tijdens de sprint schetsten de docenten een briefing voor André waarmee hij aan de slag gaat.

Een andere manier van delen gebeurt via de filmpjes die FleCk laat maken van een aantal bouwstenen. Zo worden opnames gemaakt van de activiteit van Aeres VMBO Lelystad, samen met kunstenaar Sonja Rosing in Natuurpark Lelystad.

Procestekenaar André Weenink