10 maart 2017

Start onderzoeksfase

We besluiten geen aanbodgerichte leerlijn te ontwikkelen, maar een co-creatietraject vorm te geven. Een proces waarin wij met leerlingen, scholen, lokale partners en cultuuraanbieders stap voor stap een leerlijn bouwen en uitrollen in het onderwijs. We krijgen van de provincie toestemming om het voorjaar van 2017 te benutten als onderzoeksfase. Van april tot en met juli voeren wij verkennende gesprekken met scholen, de lokale partners en cultuuraanbieders, vanuit service-designmethodes. We brengen de context van cultuuronderwijs in het vmbo in beeld en de actuele ontwikkelingen en uitdagingen waar het onderwijs voor staat. De eerste onderzoeksfase toont drie belangrijke dingen: 1) scholen en partners willen graag vanuit deze werkwijze aan de slag gaan; 2) op de vmbo-scholen gebeuren al veel mooie dingen; 3) er is een lichting cultuurdocenten op het vmbo die veel affiniteit heeft met hun leerlingen en het beste cultuuronderwijs voor hen wil te realiseren.

Minder culturele bagage

Leerlingen op het vmbo krijgen relatief gezien minder cultuuronderwijs dan hun leeftijdsgenoten op de havo en het vwo. Omdat het vmbo vier schooljaren kent –de havo vijf en het vwo zes jaar – is de intensiteit van cultuureducatief aanbod een stuk lager en krijgen de vmbo-leerlingen minder culturele bagage mee dan jongeren op de havo en het vwo. Daarnaast worden er in het vmbo op de meeste scholen minder uren cultuurles gegeven per bouw dan in de havo en het vwo. Sinds het schooljaar 2017-2017 kunnen basis- en kaderleerlingen in de bovenbouw kiezen uit profielen waarin kunst- en cultuuronderwijs integraal zit verweven.

Weinig aandacht voor vmbo

Uit een onderzoek van Berenschot naar cultuureducatie in het vmbo blijkt dat er de afgelopen jaren enkele duizenden educatieve programma’s voor het voortgezet onderwijs zijn ontwikkeld, maar dat de meeste van deze programma’s bedoeld zijn voor havo/vwo én vmbo of uitsluitend havo/vwo. Slechts zo’n 75 programma’s zijn speciaal ontwikkeld voor het vmbo. Ook geven scholen aan dat methodes voor kunstvakken en CKV vaak niet goed aansluiten bij de belevingswereld van de leerling.