28 maart 2022

Work in progress

Er is super hard gewerkt om de toolkit zo compleet mogelijk op te leveren. Tot de zomer verrijken we de toolkit met onder meer extra materialen bij de Flevolandse productportfolio’s en achterliggende theorie over de vier fasen. Ook delen we de zogenoemde procesportfolio’s waarin Flevolandse docenten en cultuurmakers laten zien hoe hun ontwerpproces is verlopen.