Ontwerpen in co-creatie

Door de acht stappen van het ontwerptraject  samen – docent en cultuurmaker – te doorlopen en in co-creatie te ontwerpen, maak je gebruik van elkaars expertise, leer je elkaar goed kennen en ontstaan er korte lijntjes en duurzame samenwerkingen tussen school en het culturele veld.

Samenwerking school en cultuurmaker

Eén van de belangrijkste aspecten van design thinking, en dus van deze toolkit, is de focus op de eindgebruiker. In het geval van de ontwikkeling van betekenisvol kunst- en cultuuronderwijs is de eindgebruiker de leerling. Met betekenisvol onderwijs wil je de leerling fysiek kennis laten maken met zijn eigen culturele omgeving. Hiervoor is het van grote meerwaarde om het ontwikkelproces samen met een cultuurmaker te doorlopen. Door de stappen uit deze toolkit in co-creatie te doorlopen, met het gebruik van beider expertise, leer je elkaar goed kennen en ontstaan er korte lijntjes en duurzame samenwerkingen tussen school en het culturele veld. 

De leerling

Door leerlingen écht te betrekken en te begrijpen, brengt dit eigenaarschap en vertrouwen bij de leerlingen. De focus in de toolkit ligt op kunst- en cultuuronderwijs ontwikkelen waarbij de leerling een eigen artistiek creatief proces doorloopt en kennismaakt met zijn eigen culturele omgeving. Er wordt in de bouwstenen door de leerlingen geleerd te onderzoeken, te creeren/ te maken, te presenteren en te evalueren (De OCPE-stappen). Het proces is daarbij belangrijker dan het eindproduct. Fouten maken, uitproberen, ervaren en reflecteren is hierin heel belangrijk. Het proces dat een leerling doorloopt is dus ook een iteratief creatief proces dat wij ‘design based learning’ noemen. In de toolkit bieden we allerlei tools aan om vanuit deze gedachte kunst- en cultuuronderwijs te ontwikkelen dat aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen.