Snel naar:

Pro-traject

Vernieuwend én passend kunst- en cultuuronderwijs voor de pro-leerling

Binnen Studio VMBO hebben we op basis van een behoefteonderzoek een traject vormgegeven voor praktijkonderwijsscholen. Gedurende drie schooljaren ontwerpen de deelnemende scholen innovatieve lesactiviteiten kunst en cultuur die optimaal passen bij hun pro-leerlingen. Ze ontwikkelen bijvoorbeeld modules of projecten, in co-creatie met hun culturele omgeving en laten ze testen door hun eigen leerlingen. De scholen werken samen met een eigen partner:  Collage, BonteHond, Kubus, Cultuurbedrijf Noordoostpolder en/of De Meerpaal.

Deelnemers

De deelnemende scholen zijn:

 

De culturele partners zijn:

Het traject

VOORGESPREK
In het voorgesprek met de directeur en docenten koppelen we de uitkomsten van het behoefteonderzoek op de school terug en presenteren we het pro-traject van Studio VMBO. We onderzoeken aan welke ontwerpvraag de school denkt en hoe het eindresultaat eruit kan zien. We gaan in op de rol van de directeur, de docenten en de eigen partner. Over en weer spreken we onze verwachtingen naar elkaar uit. Het gesprek levert een goed beeld op van het traject en van wat er binnen de school geregeld moet worden.
AANWEZIGEN: directeur, docenten, partner
DUUR: 1,5 uur

SPRINT 1: WOENSDAG 21 OKTOBER
De deelnemers maken kennis met elkaar en met de methodiek van het design thinking. Hierna gaan we echt van start met het co-creëren. In de ochtend formuleren de docenten en hun directeur hun schooleigen ontwerpvraag. In de middag gaan de docenten en hun partner door met brainstormen en het bepalen van een ideeënrichting. We bespreken ieders rol en de taakverdeling.
AANWEZIGEN: ochtend: directeuren, docenten, partners; middag: docenten en partners
DUUR: van 9.00 tot 17.00 uur 

SPRINT 2: DONDERDAG 12 NOVEMBER
Programma volgt.
AANWEZIGEN: docenten, partners
DUUR: van 9.00 tot 15.00 uur

SPRINT 3: MAANDAG 11 JANUARI
We bespreken hoe je onderzoek kan doen naar de behoefte van je leerlingen. Met zijn allen denken we na over mogelijke werkvormen voor het onderzoek en de leerling-evaluatie. We werken een selectie hiervan uit. Hiermee gaan de docenten op hun eigen school het onderzoek uitvoeren en met hun leerlingen evalueren.
AANWEZIGEN: docenten, partners
DUUR: van 13.00 tot 17.00 uur

VELDWERK
De docenten bereiden op school het behoefteonderzoek onder hun leerlingen voor. Vervolgens voeren ze samen met de partner het onderzoek uit.  Achteraf evalueren docenten, leerlingen en partner samen.
AANWEZIGEN: docenten, leerlingen, partner
INDICATIE DUUR: 3 uur

SPRINT 4: VRIJDAG 5 MAART
We leren de resultaten van het leerlingenonderzoek te analyseren. De deelnemers vertalen de behoefte van hun leerlingen naar bruikbare inzichten. Brainstormend komen we met elkaar tot innovatieve ideeën. De docenten en hun partner maken voor hun eigen school een keuze uit de ideeën voor een te ontwerpen module/project en bereiden de prototypetest voor.
AANWEZIGEN: docenten, partners
DUUR: van 9.00 tot 17.00 uur

CULTURELE ROADTRIP FLEVOLAND: DINSDAG 13 APRIL
Voor de docenten is er op dinsdag 3 november de Culturele Roadtrip Flevoland, een actieve ontdekkingsreis langs Flevolandse culturele hotspots. De trip duurt de gehele dag.

VELDWERK
De docenten en hun partner werken hun prototypetest verder uit. De leerlingen testen de module of het project op locatie. Achteraf evalueren docenten, leerlingen en partner samen. We maken inspiratiefilms van de prototypetesten.
AANWEZIGEN: docenten, leerlingen, partner
INDICATIE DUUR: 10 uur

SPRINT 5 en SLOTMANIFESTATIE: DINSDAG 1 JUNI 2020
Sprint 5 analyseren we de de evaluaties van de prototypetesten. Tijdens de slotmanifestatie presenteren de docenten hun aanpak, alle bevindingen en de inspiratiefilm. Hierbij zijn een aantal leerlingen, de directeuren en externe gasten aanwezig.  Op de slotmanifestatie presenteren ook vmbo-scholen hun resultaten en wordt de toolkit gelanceerd.
AANWEZIGEN: directeuren, docenten, leerlingen, partners
DUUR: van 12.00 tot 18.30 uur

VELDWERK
De deelnemers maken hun module/project gereed voor de toolkit.
AANWEZIGEN: docenten, partners
INDICATIE DUUR: 4 uur 

EVALUATIEGESPREK
We ronden het eerste jaar af met een evaluatiegesprek op de school.
AANWEZIGEN: directeur, docenten, partner
DUUR: 1,5 uur

Taken en verantwoordelijkheden

Scholen

Partners

 

Download de flyer over het pro-traject van Studio VMBO