2ndUNIEK 2021-2022

Ter inspiratie delen we praktijkvoorbeelden: bouwstenen die zijn ontwikkeld door Flevolandse docenten en cultuurmakers in Studio VMBO.

Co-creatie partners
De Steiger praktijkonderwijs & de Kubus, Lelystad & beeldend kunstenaar Kees van Houten
Doelgroep
Praktijkonderwijs leerjaar 1
Ontwikkeljaar
2021-2022

Onderzoeksvraag

Docenten en cultuurmaker formuleerden samen de volgende onderzoeksvraag die aan deze bouwsteen ten grondslag ligt:
‘Hoe verleid je de leerling out of the box te denken en daarbij zo uniek mogelijk, dichtbij de eigen inspiratie te blijven?’

Inhoud

De school en de cultuurmaker wilden onderzoeken of de leerlingen kunnen inzien dat je tweedehandsspullen met een beetje creativiteit een tweede leven kunt geven. De leerlingen zochten bij een kringloopwinkel iets ouds uit. Tijdens de prototypetestdag – die plaats had plaats in het atelier van beeldend kunstenaar Kees van Houten – maakten ze van het oude voorwerp een nieuw kunstwerk.

Informatie van de school
Bij de kringloopwinkel is de opdracht voor de leerlingen: ‘Kies iets wat met jou persoonlijk te maken heeft, je toekomstige baan, een herinnering, hoe je je voelt.’ En natuurlijk wordt een formaat aangegeven. Hen wordt gevraagd om uit te leggen waarom ze de keuze hebben gemaakt.

Op locatie bij de kunstenaar gaan de leerlingen binnen gegeven kaders, zoals maar drie kleuren, formaat object, tijdspanne, aan de slag om het object te beschilderen.

Pimpen kan op zichzelf gaan over ‘het versieren’ en ‘actueel maken/ technisch heel maken’ van het object en zo b.v. geldelijke waarde toevoegen.

Wil je dat het object meer persoonlijke waarde krijgt, dan kun je de leerling middels de juiste creatieve opdracht vragen om het resultaat van het Pimpen te verbinden aan een persoonlijk verhaal/ervaring/belevenis/toekomstbeeld en zo de keuzes bij het pimpen een uitdrukking te laten zijn van iets persoonlijks.

Prototypetest 2ndUNIEK

Prototypetest 2ndUNIEK

Presentatie prototype

Presentatie prototype

Tijdens slotmanifestatie op 19 april 2022