De Backstagetour 2021-2022

Ter inspiratie delen we praktijkvoorbeelden: bouwstenen die zijn ontwikkeld door Flevolandse docenten en cultuurmakers in Studio VMBO.

Co-creatie partners
Arte College Almere & Kunstlinie & gamespecialist Ellis in Wonderland
Doelgroep
Vmbo kader leerjaar 3
Ontwikkeljaar
2021-2022

Onderzoeksvraag 

Docenten en cultuurmaker samen formuleerden de volgende onderzoeksvraag die aan de bouwsteen ten grondslag ligt:
‘Op welke manier kan gamification worden ingezet om de motivatie en betrokkenheid van leerlingen te vergroten?” 

Inhoud

De co-creatiepartners hebben getest of het inzetten van game-elementen leiden tot een andere beleving van een rondleiding en leren bevorderd. Samen met een gamespecialist en leerlingen zijn game-elementen gemaakt die de leerlingen gaan testen tijdens een tour in het theater. De leerlingen zijn verdeeld in twee groepen: een groep heeft de backstagetour mét game-elementen gedraaid, de ander zonder.

Prototypetest De Backstagetour

Prototypetest De Backstagetour

Presentatie prototype

Presentatie prototype

Tijdens slotmanifestatie op 19 april 2022