De school als festivalterrein 2020-2021

Ter inspiratie delen we praktijkvoorbeelden: bouwstenen die zijn ontwikkeld door Flevolandse docenten en cultuurmakers in Studio VMBO.

Co-creatie partners: Aeres VMBO Almere & Theatergezelschap Vis à Vis
Doelgroep:
2 KBL
Ontwikkeljaar: 2021-2022

Onderzoeksvraag

Docenten en cultuurmaker samen formuleerden de volgende onderzoeksvraag die aan de bouwsteen ten grondslag ligt:

‘Kunnen we door middel van een inspiratietour de leerlingen prikkelen in hun fantasie om de school te zien als festivalterrein?’

Inhoud

Doel van de bouwsteen was de leerlingen middels een inspiratietour dusdanig te prikkelen dat zij hun school zouden zien als mogelijk festivalterrein. Dit ter voorbereiding op een festival dat de school met alle klassen 1-3 jaarlijks met de kunstvakken wil organiseren onder leiding van klas 3, ter vervanging van de vroegere musical: het Aeres (s)C(h)OOL-Fest! Daarbij zijn de Aeres-thema’s Urban, Green, Art, Experience en Actualiteit in de maatschappij de onderlegger.

Het prototype dat de school heeft uitgevoerd, de inspiratietour, vond door Corona niet bij Vis a Vis, maar op school plaats. De leerlingen volgden een route in en om school en konden op verschillende plekken inspirerende activiteiten doen. Denk aan Karaoke zingen in de toiletruimte, Action-painting leef je uit, Cardboard game. De opdrachten daarbij werden gedeeld middels QR-codes. Vis a Vis had vanuit haar locatietheater achtergrond bepaalde opdrachten, b.v. Shakespeare in de kas, aangekleed met bijzondere objecten om de leerlingen uit hun schoolse werkelijkheid te halen. Tot slot werden de leerlingen gevraagd om ideeën aan te dragen voor een eigen festival.

Extra’s

Deze informatie wordt in de loop van 2022 verrijkt met materialen van de school, zoals het productportfolio, een draaiboek en een docentenhandleiding.

Prototypetest  School Als Festivalterrein

Prototypetest School Als Festivalterrein

Aeres VMBO Almere

Presentatie prototype School Als Festivalterrein

Presentatie prototype School Als Festivalterrein

Aeres VMBO Almere