Dit ben ik 2020-2021

Ter inspiratie delen we praktijkvoorbeelden: bouwstenen die zijn ontwikkeld door Flevolandse docenten en cultuurmakers in Studio VMBO. 

Co-creatie partners
De Steiger praktijkonderwijs & de Kubus, Lelystad + gastdocent theater
Doelgroep
Pro leerjaar 1
Ontwikkeljaar
2020-2021

Onderzoeksvraag
Docenten en cultuurmaker formuleerden samen de volgende onderzoeksvraag die aan deze bouwsteen ten grondslag ligt:
‘Kunnen de leerlingen elkaar in het openbaar op creatieve wijze in een positief daglicht zetten?’

Inhoud
De school en de cultuurmaker hebben in co-creatie een concept van de bouwsteen ‘Dit ben ik’ ontwikkeld voor leerjaar 1. Deze lessenserie bestaat uit vier fasen met als doel dat  de leerling zichzelf steeds meer leert presenteren in wisselende theatervormen en hierdoor steeds meer zelfbewust wordt. Daarbij wordt geografisch de weg afgelegd van school (fase 1) naar de stoep bij de ingang van het kunstencentrum (fase 2), naar de rode loper in het kunstencentrum (fase 3), naar het podium van het kunstencentrum (fase 4). Fase 2 ‘Ik zie jou’ is getest. Daarbij gingen de leerlingen met een grote, zelfgemaakte schilderijlijst naar de Kubus die, vanwege Corona, buiten op de stoep bij de ingang werd geplaatst. In tweetallen en door de lijst heen vertelden de leerlingen elkaar welke positieve eigenschappen zij zien in elkaar. Dit hadden zij voorafgaand geoefend met de theaterdocent.

Extra’s
Deze informatie wordt in de loop van 2022 verrijkt met materialen van de school, zoals het productportfolio, een draaiboek en een docentenhandleiding.

Prototypetestdag Dit ben ik

Prototypetestdag Dit ben ik

De Steiger

Prototypepresentatie Dit ben ik

Prototypepresentatie Dit ben ik

De Steiger