Filter / no filter 2020-2021

Ter inspiratie delen we praktijkvoorbeelden: bouwstenen die zijn ontwikkeld door Flevolandse docenten en cultuurmakers in Studio VMBO.

Co-creatie partners: Almere College afdeling praktijkonderwijs en De Meerpaal + gastdocent
Doelgroep: Voor PRO leerjaar 1 en 2
Ontwikkeljaar: 2020-2021

Onderzoeksvraag

Docenten en cultuurmaker samen formuleerden de volgende onderzoeksvraag die aan de bouwsteen ten grondslag ligt:

‘Kunnen leerlingen door te exploreren met identiteit, een fake identiteit opzetten?’

Inhoud

De school wilde meer IT gaan gebruiken in het vak beeldende vorming en aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Zij deden samen met de cultuurmaker onderzoek naar hoe de leerlingen zich presenteren op het internet. Er is een bouwsteen ontwikkeld met als doel identiteitsontwikkeling van de leerlingen. De leerlingen gingen spelen met Real en Fake door een FAKE-ID te bedenken. In Les 1 maakten de leerlingen op school een moodboord en dachten zij na over wie zij graag zouden zijn als alles kon (onderzoeken). Welke fake omgeving, welke fake attributen, kleding en fake lijf/gezicht spreken jou aan? Les 2 oefenden zij het plaatsen van een achtergrondfoto, jezelf erin kunnen monteren en je eigen gezicht kunnen bewerken op de IPad met het programma Peachy. Hier zijn tutorials bij gemaakt die hieronder bij EXTRA te vinden zijn. Les 3 was de protototypetest bij de Meerpaal. De leerlingen brachten de achtergrondfoto, kleding en attributen mee om zich voor een greenscreen te laten fotograferen en filmen en creëerden hun eigen fake identiteit. Les 4 presenteerden de leerlingen de resultaten aan elkaar in een pitch die zij op papier hadden uitgeschreven en evalueerden zij wat goed en minder goed was gegaan. 

Extra’s

Deze informatie wordt in de loop van 2022 verrijkt met materialen van de school, zoals het productportfolio, een draaiboek en een docentenhandleiding.

Prototypetestdag Filter / no filter

Prototypetestdag Filter / no filter

Almere College

Prototypetestpresentatie Filter / no filter

Prototypetestpresentatie Filter / no filter

Almere College