Gezamenlijk Kunstwerk 2021-2022

Ter inspiratie delen we praktijkvoorbeelden: bouwstenen die zijn ontwikkeld door Flevolandse docenten en cultuurmakers in Studio VMBO.

Co-creatie partners
Berechja College in Urk & Cultuurbedrijf Noordoostpolder & beeldend kunstenaars Rachel Onstwedder en Hester Kornelis
Doelgroep
Vmbo leerjaar 2
Ontwikkeljaar
2021-2022

Onderzoeksvraag

Docenten en cultuurmaker formuleerden samen de volgende onderzoeksvraag die aan deze bouwsteen ten grondslag ligt:
‘Kunnen de leerlingen, door samen een kunstwerk te maken, ervaren hoe het is om een kunstenaar te zijn en trots zijn op wat ze samen hebben gemaakt?’

Inhoud

De co-creatie-partners onderzoeken hoe ze met kunst- en cultuuronderwijs leerlingen kunnen helpen bewust te worden van hun eigen talent en van de culturele omgeving binnen en buiten Urk. Het doel hiervan is de leerlingen met vertrouwen en trots hun eigen talent te laten zien.

De vmbo-leerlingen uit leerjaar 2 maakten  een kunstwerk. Ze konden kiezen om met een groep een kunstwerk in 2D of 3D te maken. Ze zijn hierbij begeleid door twee beeldend kunstenaars, beiden werkzaam als workshopdocent bij Cultuurbedrijf Noordoostpolder.

Prototypetest Gezamenlijk Kunstwerk

Prototypetest Gezamenlijk Kunstwerk

Presentatie prototype

Presentatie prototype

Tijdens slotmanifestatie op 19 april 2022