Handleiding Fase 1. Vraag verkennen

Vraag verkennen
Verdiepen
Handleiding

Fase 1 is de vraagverkenningsfase die als doel heeft het kader te bepalen waarmee je het ontwerpproces samen wilt gaan doorlopen. Daarvoor gaan jullie je eerst het vraagstuk samen in kaart brengen (stap 1). Dit doen jullie door een ontwerpvraag te formuleren en doelen te bepalen. Daarnaast helpt het de tijd te nemen om een aantal ontwerpskills (stap 2) te leren en ontwerpmaterialen aan te schaffen.

Na Fase 1 gaan jullie in Fase 2 samen een behoefteonderzoek doen met leerlingen, om meer te leren over hun de belevings- en denkwereld. Met de vragen en aannames die in de vraagverkenning naar boven komen tijdens Fase 1 gaan we in Fase 2 verder aan de slag.

Tools

Hieronder leggen we per stap de verschillende tools (opdrachten) en de volgordelijkheid uit.

In kaart brengen – Het is belangrijk aan het begin van het proces de tijd te nemen om het vraagstuk in kaart te brengen. Om te bepalen welk vraagstuk jullie gaan gebruiken voor dit co-creatie proces is het van belang eerst gezamenlijk een duidelijk beeld te hebben van de behoeftes en de context van de school en de cultuurmaker. Dit doe je in de deze fase door de vraag eerst te verkennen en vervolgens een ontwerpvraag op te stellen.

Voordat je de ontwerpvraag formuleert, start je met de context te verkennen waarbinnen en waarvoor je onderwijs wilt ontwikkelen. Dit kun je naar eigen keuze doen door:

  • een moodboard te maken over wat je voor de leerlingen wilt bereiken;
  • de culturele omgeving in kaart te brengen;
  • aannames rondom de leerlingen te onderzoeken;
  • inspiratie te halen uit Inzichtkaarten.

Voor deze verkenning kun je één of meer van de volgende tools gebruiken:
Moodboard leerling | Brainstorm culturele omgeving | Leerling persona | Inspiratie

Welke onderwerpen, doelen en behoeftes komen naar voren uit de eerste ingevulde vraagverkenning-werkbladen? Wat wil je met dit proces bereiken voor de leerling, school en cultuurmaker? De ontwerpvraag zorgt voor een helder doel gedurende het hele proces. Deze vraag kun kan je gedurende het hele proces blijven aanscherpen/aanvullen. Gebruik het werkblad Formuleer je ontwerpvraag om de ontwerpvraag op te stellen.

Aan het begin van het proces is het van belang te bepalen wat je wilt bereiken. Natuurlijk wil je de ontwerpvraag beantwoorden/oplossen. Maar je wilt ook dat het een succes wordt. En wanneer is het project een succes voor de verschillende betrokkenen; voor de cultuurmaker, de school en voor de leerling? Waar liggen hierin ook de uitdagingen? Om dit helder in beeld te krijgen gebruik je het werkblad Succeshorizon.

De designthinking-werkwijze is heel visueel. Ideeën worden bijvoorbeeld op post-its geschreven zodat je ze makkelijk kunt sorteren. Ideeën worden teruggebracht tot de kern door ze bijvoorbeeld met LEGO te bouwen. Er zijn materialen en tools die je kunt gebruiken die je helpen om meer visueel te werken. Bekijk het werkblad Ontwerpskills leren – materialen gebruiken.