Kunst en Cultuur op Urk 2020-2021

Ter inspiratie delen we praktijkvoorbeelden: bouwstenen die zijn ontwikkeld door Flevolandse docenten en cultuurmakers in Studio VMBO.

Co-creatie partners: Berechja College en Cultuurbedrijf Noordoostpolder + gastdocenten
Doelgroep:
3TL en 3KBL
Ontwikkeljaar: 2020 – 2021

Onderzoeksvraag

Docenten en cultuurmaker samen formuleerden de volgende onderzoeksvraag die aan de bouwsteen ten grondslag ligt:

‘Kunnen de leerlingen op basis van hun eigen interesses lokale cultuuraanbieders benaderen, zelf een workshopprogramma samenstellen en uitvoeren en dit traject documenteren middels een vlog?’

Inhoud

De leerlingen hebben eerst onderzoek verricht naar hun eigen culturele omgeving door een kunstroute te volgen langs jonge kunstenaars in Urk. Ook hebben zij zelf nagedacht over mogelijke kunst- en cultuurlocaties in de gemeente. Daar hebben zij eerst hun top 10 uit samengesteld en toen in groepjes hun top 3. De leerlingen legden contact met deze drie, brachten zelfstandig een bezoek en legden het proces vast in een vlog. Zij organiseerden vervolgens hun eigen workshop- / rondleidingendag bij deze organisaties (de prototypetestdag) en regelden dat zij daar een kunstzinnig eindproduct konden maken. De opdracht vanuit school was om in dat kunstwerk een verbinding tot stand te brengen tussen hun top 3 locaties. Zo heeft een groepje gekozen voor het thema Als een vis in het water, een ander groepje had als verbindend thema eten. De vlogs zijn op school gepresenteerd als digitale kunstmarkt van Urk. De docenten hebben geleerd dat als je de leerlingen vertrouwen geeft je hun zelfvertrouwen vergroot waardoor zij in eigen kunnen en talent geloven. 

Extra’s

Deze informatie wordt in de loop van 2022 verrijkt met materialen van de school, zoals het productportfolio, een draaiboek en een docentenhandleiding.

Prototypetest Kunst en Cultuur op Urk

Prototypetest Kunst en Cultuur op Urk

Berechja College

Prototypepresentatie Kunst en Cultuur op Urk

Prototypepresentatie Kunst en Cultuur op Urk

Berechja College