Story of my schoollife 2021-2022

Ter inspiratie delen we praktijkvoorbeelden: bouwstenen die zijn ontwikkeld door Flevolandse docenten en cultuurmakers in Studio VMBO.

Co-creatie partners
Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord & Cultuurbedrijf NOP
Doelgroep
Bovenbouw
Ontwikkeljaar
2021-2022

Onderzoeksvraag 

Docenten en cultuurmaker samen formuleerden de volgende onderzoeksvraag die aan de bouwsteen ten grondslag ligt: 
‘Kunnen leerlingen hun eigen schoolverhaal vertellen en editen aan de hand van hun eigen materiaal?’ 

Inhoud

Tijdens de prototypetest maakten de bovenbouwleerlingen een filmpje in school, dat weergeeft wat ze hebben geleerd tijdens hun schoolperiode. Er zijn voorbereidende lessen geweest: zo hebben de leerlingen bijvoorbeeld samen met een kunstvakdocent foto’s uitgezocht die in het filmpje worden opgenomen. Na de opnames zijn de leerlingen hun materiaal zelf gaan editen.

Prototypetest Story of my schoollife

Prototypetest Story of my schoollife

Presentatie prototype 1

Tijdens slotmanifestatie op 19 april 2022

Presentatie prototype 2

Tijdens slotmanifestatie op 19 april 2022