Take-over 2020-2021

Ter inspiratie delen we praktijkvoorbeelden: bouwstenen die zijn ontwikkeld door Flevolandse docenten en cultuurmakers in Studio VMBO.

Co-creatie partners: Buitenhout College en De Nieuwe Bibliotheek + gastdocenten
Doelgroep: MAVO 3
Ontwikkeljaar: 2020-2021

Onderzoeksvraag

Docenten en cultuurmaker samen formuleerden de volgende onderzoeksvraag die aan de bouwsteen ten grondslag ligt:

‘Hoe kun je met leerlingen met verschillende kunstvormen komen tot een samenhangend geheel door sterke verbindingen te leggen tussen de onderdelen en daarmee eigenschap creëren?’

Inhoud

De leerlingen hebben onderzoek gedaan naar wat kunst en cultuur is en welke kunstvormen hen aanspreken en er is een gezamenlijk thema gekozen uit de 4 thema’s van de bibliotheek. De leerlingen konden daarna een workshop tekstschrijven, spoken word en dans volgen. Zij ze geïnspireerd geraakt door het materiaal dat in de workshops werd aangeboden en zijn er zelf mee aan de slag gegaan. De docent was daarbij coach. O.l.v. de docent is het eindmateriaal, het eindresultaat gemonteerd en gepresenteerd aan Mirjam van de bieb. Zij heeft ook met de leerlingen geëvalueerd. Daarbij gaven de leerlingen aan ook OFF-stage workshops te willen doen en meer gecoached te willen worden in het montage deel. Doel van deze bouwsteen is om tot een grotere voorstelling te komen die straks zowel in de aula van school als in de bieb op het podium kan worden gepresenteerd.

Extra’s

Deze informatie wordt in de loop van 2022 verrijkt met materialen van de school, zoals het productportfolio, een draaiboek en een docentenhandleiding.

Prototypetestdag Take-over

Prototypetestdag Take-over

Buitenhout College