Toekomstdromen 2020-2021

Ter inspiratie delen we praktijkvoorbeelden: bouwstenen die zijn ontwikkeld door Flevolandse docenten en cultuurmakers in Studio VMBO.

Co-creatie partners: Arte College & Kunstlinie Almere (voorheen KAF)
Doelgroep:
4KBL en getest met 3TL
Ontwikkeljaar: 2020-2021

Onderzoeksvraag

Docenten en cultuurmaker samen formuleerden de volgende onderzoeksvraag die aan de bouwsteen ten grondslag ligt:

‘Helpt het vertalen van hun toekomstdroom in een creatieve vorm de leerlingen inzichten te verwerven en trots te zijn op zichzelf?’

Inhoud

De school en de cultuurmaker hebben een concept van een vijfdaagse projectweek (de bouwsteen) ontwikkeld voor leerlingen van 3TL: de Arteweek. De week is langs 2 (leer)lijnen uitgezet: enerzijds activiteiten gericht op LOB (loopbaanbegeleiding) en anderzijds het vak KCKV, waarbij de beroepssector kunst en cultuur gekoppeld wordt aan de creatieve vakken. Dag 1 wordt een backstage tour in Kunstlinie georganiseerd en leren de leerlingen verschillende beroepen in het theaterbedrijf kennen middels opdrachten. Dag 2 verwoorden de  leerlingen hun toekomstdromen en onderzoeken zij met behulp van een keuzeaanbod aan workshops waar hun interesse ligt t.a.v. de kunstdisciplines.  Dag 3 verdiepen zij hun toekomstdromen, denken na of zij voor of achter de schermen willen werken en starten zij vanuit de door hen gekozen rol met de voorbereiding en uitwerking van hun expositie/voorstelling in het KAF op dag 5. De prototypetest werd uitgevoerd om een deel van de inhoud van dag 2 te testen. De leerlingen konden kiezen uit 2 workshops, de workshop theaterschrijven of beeldende vorming. In beide workshops gingen zij hun toekomstdromen verbeelden.

Extra’s

Deze informatie wordt in de loop van 2022 verrijkt met materialen van de school, zoals het productportfolio, een draaiboek en een docentenhandleiding.

Prototypetest Toekomstdromen

Prototypetest Toekomstdromen

Arte College

Prototypepresentatie Toekomstdromen

Prototypepresentatie Toekomstdromen

Arte College