Design thinking

Design thinking is zowel een aanpak, een manier van werken als ook een ontwerpmethode. De ontwerpers volgen een creatief proces met een aantal processtappen. Zo komen zij vanuit een vraagstuk, via een ontwerpvraag en ideeëngeneratie tot een breed scala aan kwalitatieve oplossingen.

Design thinking is niet exclusief bedacht voor ontwerpers. Het kan worden gebruikt voor diverse ontwerpsituaties in alle sectoren. In Studio VMBO zetten we design thinking in voor het ontwerpen van betekenisvol, passend en eigentijds kunst- en cultuuronderwijs voor vmbo- en praktijkonderwijsleerlingen.

De stappen binnen Studio VMBO

Er zijn tegenwoordig veel varianten van het design thinking-proces in gebruik. In de toolkit van Studio VMBO gebruiken we de volgende acht processtappen:

  1. in kaart brengen (doelen bepalen en de ontwerpvraag formuleren);
  2. ontwerpskills leren (leren onderzoeken, denken en maken als een ontwerper)
  3. onderzoeken (wat drijft leerlingen, waar dromen zij van en welk beeld hebben zij van kunst & cultuur);
  4. analyseren (onderzoeksresultaten uit de belevingswereld van leerlingen omzetten naar  ontwerpcriteria);
  5. ideeën genereren (het hele spectrum van de oplossingsruimte verkennen);
  6. concept ontwikkelen (ideeën combineren om tot een leerlijn te komen);
  7. prototype testen (een idee uitwerken naar een lesconcept en dat testen met leerlingen);
  8. realiseren en reflecteren (implementeren van het bijgestelde lesconcept en blijven leren).

Hoe de onderdelen van design thinking in Studio VMBO zijn toegepast, is samengevat in het overzicht Uitgangspunten en kenmerken van design thinking in Studio VMBO.

Belangrijke kenmerken van design thinking in Studio VMBO

Ontwerpen is nooit klaar

Als je voor het eerst ontwerpt met Studio VMBO raden we aan het proces zo lineair mogelijk te volgen, zodat je de methodiek en alle tools goed leert kennen. Nadat je het hele proces een keer hebt doorlopen kun je instappen bij stap 5 om, puttend uit de rijkdom van veel ideeën meer onderwijsbouwstenen te ontwikkelen bij dezelfde ontwerpvraag.

Design thinking is een iteratief proces. Door continu te experimenten en te prototypen, blijf je leren van je doelgroep – de leerlingen – en blijf je verbeteren. Wees niet bang om gedurende het proces terug te gaan naar een eerdere fase, als je door nieuwe bevindingen aanpassingen wil doen in je oorspronkelijke ontwerpvraag. Je zult zien, ontwerpen is nooit klaar.