Handleiding Fase 2. Onderzoeken

Onderzoeken
Verdiepen
Handleiding

Nadat je in fase 1 – het liefst met een cultuurmaker samen – de vraag hebt verkend en de ontwerpvraag geformuleerd, betrek je in deze fase ook jouw leerlingen. Je gaat met hen een behoefteonderzoek uitvoeren (stap 3). Je laat de leerlingen opdrachten doen die jou helpen hen nog beter te begrijpen. Uit het onderzoek komen observaties, die je gaat analyseren (stap 4) om tot inzichten te komen. Door erachter te komen wat de leerlingen motiveert, inspireert en/of bezighoudt, kun je in wat je ontwikkelt beter aansluiten op hun behoeften en zo meer passend onderwijs ontwikkelen.

Hierna, in fase 3, gebruiken we de inzichten uit de analyse als startpunt voor de ideeëngeneratie.

Tools

Hieronder leggen we per stap de verschillende tools (opdrachten) en de volgordelijkheid uit.

Onderzoeken – Leerlingen zijn de experts van hun eigen ervaringen. Door hun behoeften te kennen, kun je beter passende ideeën ontwikkelen. De toolkit biedt een aantal werkvormen waarmee je leerlingen dingen kunt laten doen, maken en/of vertellen om te ontdekken wat aansluit op hun belevingswereld. 

Om het onderzoek naar de behoeftes en belevingswereld van de leerlingen uit te kunnen voeren, bepaal je eerst welke onderzoeksvorm(en) je hiervoor wilt gebruiken. Met het werkblad Onderzoek voorbereiden, zet je stap voor stap het onderzoek op.

In deze stap bieden we verschillende werkvormen/leerlingopdrachten aan met elk een eigen invalshoek voor het onderzoek en de uitkomst. Nadat je het onderzoek hebt opgezet, gebruik je één of meer van de volgende tools:

Fotografeer kunst & cultuur | Mijn kamer/hobby | Moodboard kunst & cultuur |
Leuke/stomme volwassene | Themapark bouwen | Festival ontwerpen

Terwijl de leerlingen iets doen, maken of vertellen, observeer je ze en stel je ze open vragen over hun beslissingen om tot rijkere antwoorden te komen. Noteer bij elke werkvorm/opdracht wat je observeert op het werkblad Noteren observatie.

Analyse – In stap 3 heb je je eigen observaties verzameld. In de analyse-stap maak je een verdiepingsslag op deze observaties om zo tot inzichten te komen. Inzichten geven uiteindelijk een idee wat de intrinsieke motivatie van de leerling is. Deze inzichten neem je in de volgende fase mee bij het ontwikkelen van ideeën.

Een belangrijk hulpmiddel om van observaties naar inzichten te komen, is om de leerlingen te bevragen als zij met de opdrachten bezig zijn. Stel regelmatig de waarom-vraag over de keuzes die zij maken. Hoe vaker je deze vraag stelt, hoe dieper je achter de beweegreden van de leerlingen komt. Het werkblad Belevingswereld leerling is hiervoor een goed hulpmiddel.