Handleiding Fase 4. Testen en evalueren

Testen en Evalueren
Verdiepen
Handleiding

Nadat in fase 3 ideeën zijn bedacht, een experiment is uitgevoerd en een conceptkeuze voor de te ontwikkelen onderwijsbouwsteen is gemaakt, is het tijd het gekozen en aangescherpte concept in de praktijk uit te proberen. Dit doen we aan de hand van een prototoypetest (stap 7). Met deze test probeer je – samen met je culturele partner – een onderdeel van het concept uit. Het advies is dit te doen in de culturele omgeving van de school. Bijvoorbeeld op de locatie van de culturele partner of een andere cultuurmaker. Na afloop evalueer je met de leerlingen de testles (stap 8). Gebruik de evaluatie en je eigen observaties om tot nieuwe inzichten te komen. Hiermee kun je op het concept/de bouwsteen reflecteren om het vervolgens te realiseren. Het evalueren is daarom minstens zo belangrijk als de prototypetest zelf.

Tools

Hieronder leggen we per stap de verschillende tools (opdrachten) en volgordelijkheid uit.

Prototype testen – Voordat je je nieuwe lesidee of lesactiviteit in de praktijk gaat uitvoeren, voer je een prototypetest uit. Je test een onderdeel van het concept/de bouwsteen waarover je meer wilt weten. Zo blijft de prototypetest overzichtelijk en behapbaar.

Met de prototypetest test je een onderdeel van het concept waar je meer over wilt weten. Welke vragen en aannames over je lesidee, -activiteit- of concept zou je willen onderzoeken met de prototypetest? Gebruik hiervoor het werkblad Vragen en aannames.

Met de prototypetest kijk je of de leerlingen de lessen begrijpen en ermee aan de slag kunnen, de leerdoelen en de beoogde ontwikkeling behaald worden en of het lesidee kan worden uitgevoerd binnen de gestelde kaders. Om de onderzoeksvraag en de praktische onderdelen te bepalen gebruik je het werkblad Prototypetestopzet.

 

Wat zie je gebeuren tijdens de prototypetest? Wat valt je op? Noteer tijdens de test je observaties, of laat een observant observaties noteren op het werkblad Noteren Observatie.

Evalueren en Realiseren – In deze laatste stap werk je toe naar het eindconcept van je onderwijsbouwsteen. Hiervoor gebruik je de observaties van de prototypetest en ga je evalueren. Samen met je culturele partner én met de leerlingen. Door dit ook met de leerlingen te doen, blijf je zo dicht mogelijk bij hun belevingswereld.

We bieden twee tools aan die je kunt gebruiken tijdens een evaluatieles met de leerlingen. Voor praktijkonderwijsleerlingen raden wij de Emoticon-evaluatie aan.
Evaluatieposters | Emoticon evaluatie

Wat heb je geleerd uit de prototypetest en de leerlingenevaluatie? Door een beeld te krijgen van de ervaringen van de leerlingen tijdens de testles, helpt het om achter de beweegredenen te komen van deze ervaringen en hiermee nieuwe inzichten te formuleren Voor het formuleren gebruik je het werkblad Belevingswereld leerling.

Nu je weet hoe je leerlingen het concept in de praktijk hebben ervaren, ga je reflecteren op het proces en de bevindingen, zodat je kunt bepalen welke aanpassingen je nog wilt maken om tot het eindconcept te komen Gebruik hiervoor de vragen op het werkblad Reflectie.