Onderzoek je talent 2022-2023

Ter inspiratie delen we praktijkvoorbeelden: bouwstenen die zijn ontwikkeld door Flevolandse docenten en cultuurmakers in Studio VMBO.

Co-creatie partners
Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord & Muzisch Centrum (Cultuurbedrijf Noordoostpolder)
Doelgroep
Middenbouw 
Ontwikkeljaar
2022-2023

Onderzoeksvraag

Docenten en cultuurmaker formuleerden samen de volgende onderzoeksvraag die aan deze bouwsteen ten grondslag ligt:
‘Hoe kun je leerlingen binnen een workshopprogramma bewust iets over zichzelf laten leren wat ze mee kunnen nemen in hun identiteitsontwikkeling?’

Inhoud

De leerlingen mochten kiezen welke van de drie workshops zij willen volgen: voetbaltrucjes, tiktokdansjes of en kunstwerk maken met een 3D-pen.In les 1 bereidden zij zich voor op de workshop, les 2 namen ze eraan deel en tijdens les zijn hun ervaringen besproken.

Prototypetest Onderzoek je talent

Prototypetest Onderzoek je talent

Presentatie prototype

Presentatie prototype

Tijdens slotmanifestatie op 6 april 2023

Bestand: (4 MB)

PowerPoint presentatie