Procesportfolio Berechja College in Urk

Ter inspiratie delen we in de toolkit een aantal portfolio’s van deelnemers die in Flevoland begeleid het designthinking-proces hebben doorlopen.

Productportfolio’s

In de productportfolio’s zijn de stappen te volgen die de co-creatiepartners hebben ondernomen om een prototypetest met hun leerlingen uit te voeren.

Procesportfolio’s

In de procesportfolio’s is te zien hoe de deelnemers aan een Flevolands co-creatietraject de acht stappen van design thinking hebben doorlopen. De deelnemers komen bijeen tijdens zogenaamde sprints en verrichten tussendoor veldwerk.

Procesportfolio Berechja College, Urk

Het hieronder te downloaden procesportfolio geeft inzicht hoe het Berechja College in schooljaar 2020-2021 de eerste stappen zette om een lessenreeks te ontwerpen die hun vmbo-leerlingen helpt met vertrouwen en trots hun eigen talenten te laten zien.

Bestand: (4 MB)

Procesportfolio Berechja College, Urk