Handleiding Fase 3. Ontwikkelen

Ontwikkelen
Verdiepen
Handleiding

Nadat je in Fase 1 de vraag hebt verkend, in Fase 2 een onderzoek naar leerlingen hebt gedaan en hieruit inzichten hebt geformuleerd, gaan we in Fase 3 echt de stap maken om onderwijs te ontwikkelen. Hierin starten we met ideeën genereren (stap 5) vanuit de opgehaalde inzichten. Deze eerste ideeën ga je met leerlingen testen met een experiment. Met de inzichten die hieruit komen ga je een concept ontwikkelen (stap 6), door één gekozen idee meer in detail uit te werken en tot onderwijs uit te werken. Hiermee werken we toe naar de laatste fase (Fase 4), waarin je een prototypetest van het uitgewerkte concept opzet en een eindontwerp realiseert.

Tools

Hieronder leggen we per stap de verschillende tools (opdrachten) en volgordelijkheid uit.

Ideeën genereren – In deze fase starten we met het bedenken van zoveel mogelijk ideeën. Het hoeven nog geen perfecte ideeën te zijn. Het gaat erom je creativiteit de vrije loop te laten gaan en zoveel mogelijk ideeën te bedenken (divergeren). Hoe meer ideeën, hoe beter! In de stappen daarna worden de ideeën steeds concreter en gedetailleerder (convergeren). Zodat in stap 6 concepten kunnen worden uitgewerkt. Door een idee in detail verder uit te werken en te verbinden met de context wordt een idee een concept.

HKJ staat voor ‘Hoe kun je..?’ Met HKJ-vragen bedenk je met de inzichten uit het onderzoek naar de behoefte van de leerling zoveel mogelijk eerste ideeën. Hier vind je de instructie voor deze tool: HKJ-brainstorm.

In deze stap bieden we verschillende ideeëngeneratie-tools aan om nog meer ideeën te bedenken. Sommige tools helpen een extra out-of- the-box-slag te maken of om vernieuwende combinaties te maken van de eerder bedachte sub-oplossingen. Voorwerpen-brainstorm | 1+1 brainstorm | Crazy8 | Forced Fit

Kijk eens naar de eerste ideeën die zijn bedacht. Waarover heb je twijfels/vragen/aannames? Welke aannames en onzekerheden van de ideeën zou je met leerlingen willen testen in het experiment? Gebruik hiervoor de vragen op het werkblad Vragen en aannames.

Door met één of een paar onderdelen van de ideeën te experimenteren met leerlingen, ontdek je welk effect dit heeft en waar je bij de verdere ontwikkeling van het lesidee rekening mee moet houden. Om het experiment op te zetten gebruik je het werkblad Experiment.

Wat zie je gebeuren tijdens het experiment? Wat hoor je terug van de leerlingen? Wat valt je op? Noteer de observaties tijdens het experiment op het werkblad Noteren Observatie.

Concept ontwikkelen – Na de ideeëngeneratie en het testen van de eerste ideeën met leerlingen is het tijd om de ideeën verder uit te werken en keuzes te gaan maken. Welke ideeën spreken jullie het meest aan? Wat heb je geleerd uit het experiment wat je direct kunt implementeren in de liggende ideeën? Jullie gaan van idee naar concept. Dit betekent dat jullie alles steeds verder gaan concretiseren en uiteindelijk een keuze maken voor een concept dat jullie gaan uitwerken tot onderwijs.

 

Wat heb je geleerd uit het experiment? Door achter de beweegreden van de leerlingen te komen en inzichten te formuleren vanuit de observaties van het experiment, kun je in de volgende stap de ideeën aanscherpen en verder uitwerken. Om de inzichten te formuleren gebruik je het werkblad Belevingswereld leerling.

Om uit alle ideeën een overzichtelijker beeld te creëren, maak je voor elk interessant idee een concept one-pager. Door deze werkbladen in te vullen denk je na over meer details van elk idee. Op die manier wordt een idee een concept. Werkblad Concept one-pager

Een idee of concept kiezen is vaak een lastige stap. Om uit de verschillende concepten een keuze te maken, gebruik je het werkblad Conceptkeuze.

In deze stap bieden we verschillende tools aan om het gekozen concept verder uit te werken tot onderwijs. Welke stappen doorloopt de leerling? Wat leert de leerling en hoe past het in de leerlijn van de school? Je kunt één of meer van de volgende tools gebruiken: Storyboard | Leerlijn | Concept stop-motion