Het ontstaan van de toolkit

Hoe is de toolkit van Studio VMBO tot stand gekomen? Begin schooljaar 2020-2021 ging Studio VMBO van start, een project met vmbo- en praktijkscholen die hun cultuuronderwijs wilden boosten. Studio VMBO volgde op een aantal pilotjaren waarin een aanpak is ontworpen om onderwijs te ontwikkelden met de inzet van design thinking en co-creatie. Design thinking is een creatief proces met onderzoekscomponenten. Docenten en cultuurmakers ontwerpen via de stappen van dit proces samen nieuwe vormen van onderwijs.

In het pilotproject ontwierpen docenten van negen Flevolandse vmbo-scholen en cultuurmakers – samen met leerlingen  – excursies, cultuurdagen, projecten en lessen die aansluiten bij de belevingswereld van hun leerlingen. Schooljaar 2020-2021 startten vier nieuwe scholen voor vmbo en vier praktijkscholen met ontwerpen.

Met de toolkit van Studio VMBO stellen we vanaf maart 2022 de beproefde aanpak, gemaakte materialen, voorbeelden en ervaringen beschikbaar voor iedereen die zelf toekomstgericht, kwalitatief goed cultuuronderwijs voor en met vmbo- en pro-leerlingen wil ontwerpen. De komende jaren vullen we de toolkit verder aan.

De meeste foto’s in de toolkit zijn gemaakt door Shot by Sylla.

Voortgang begeleide trajecten

De voortgang van de Flevolandse scholen en hun culturele partners die worden begeleid, is vastgelegd in een tijdlijn op www.cultuureducatieflevoland.nl. Hierin is te volgen welke stappen de deelnemers ondernemen.