Het ontstaan van de toolkit

Hoe is de toolkit van Studio VMBO tot stand gekomen? In Flevoland startte begin schooljaar 2020-2021 Studio VMBO, een project met vmbo- en praktijkscholen die hun cultuuronderwijs wilden boosten. Tijdens een pilot in de jaren hieraan voorafgaand was een aanpak ontwikkeld die opgaven van docenten (het maken van lessen) combineert met design thinking, co-creatie en onderwijskundige doelen. In het pilotproject ontwierpen docenten van negen Flevolandse vmbo-scholen – in co-creatie met hun leerlingen en cultuurproducenten – excursies, cultuurdagen, projecten en lessen die precies aansluiten bij de belevingswereld van hun leerlingen. Schooljaar 2020-2021 startten vier nieuwe scholen voor vmbo en vier praktijkscholen met ontwerpen.

Met de toolkit van Studio VMBO stellen we vanaf maart 2022 de beproefde aanpak, gemaakte materialen, voorbeelden en ervaringen beschikbaar voor iedereen die zelf toekomstgericht, kwalitatief goed cultuuronderwijs voor en met vmbo- en pro-leerlingen wil ontwerpen. De komende jaren vullen we de toolkit verder aan.

De meeste foto’s in de toolkit zijn gemaakt door Shot by Sylla.

Voortgang begeleide trajecten

De voortgang van de Flevolandse scholen en hun culturele partners die worden begeleid, is vastgelegd in een tijdlijn op www.cultuureducatieflevoland.nl. Hierin is te volgen welke stappen de deelnemers ondernemen.