Werkwijze

De toolkit is opgedeeld in vier fasen:

  • Fase 1. Vraagverkenning;
  • Fase 2. Onderzoeken;
  • Fase 3. Ontwikkelen;
  • Fase 4. Testen en evalueren.

Elke fase bevat twee stappen van het designthinking-proces. Wat design thinking is, leggen we hieronder uit. Elke fase bevat een verzameling werkvormen die beeldend zijn opgezet. De werkvormen helpen designteams om te versnellen daar waar je soms blijft hangen in denkprocessen en helpen vertragen daar waar je gewend bent om te snel tot oplossingen te komen, waardoor de behoefte van de leerling uit beeld kan raken.

Door de stappen samen – docent en cultuurmaker – te doorlopen en in co-creatie te ontwerpen, maak je gebruik van elkaars expertise, leer je elkaar goed kennen en ontstaan er korte lijntjes en duurzame samenwerkingen tussen school en het culturele veld.

Tools

Handleidingen
Per fase is een handleiding opgenomen. Hierin worden het doel, de werkvormen (tools) en de uitkomsten beschreven. Bij deze handleidingen wordt ook verdiepingsmateriaal aangeboden, om nog meer over dat deel van het proces te leren.
Omdat er niet één goede weg is om de stappen te doorlopen, hebben we in de toolkit een onderscheid gemaakt in keuzetools en vaste tools. Op deze manier helpen we je om het proces zo gestructureerd mogelijk te doorlopen. De lichtgroene tools zijn keuzetools en de donkergroene tools raden we aan sowieso te doen, in de aangegeven volgorde. Het hele proces hebben we overzichtelijk samengevat in de routekaart.

Instructies en werkbladen
Alle tools bestaan uit instructies en werkbladen. De instructies zijn met de gele printknop rechtsboven op de pagina te printen. De werkbladen zijn onderaan de instructies te downloaden.
Bewaar alle ingevulde werkbladen. We bouwen tijdens het proces voort op eerder gebruikte tools en verwijzen regelmatig naar resultaten/materialen uit eerdere stappen.

Materialen
Design thinking maakt gebruik van visuele werkvormen waarin veel wordt gewerkt met post-its en tekeningen. Om grotere ideeën te visualiseren wordt gebruikt gemaakt van Lego of ander bouwmateriaal en bijvoorbeeld stop-motion filmpjes. Het stimuleert om als team te werken op grote flappen papier en behangrolpapier. Zorg dat er altijd een basis aan materialen beschikbaar is. Wij hebben de inhoudsopgave van onze designkoffer toegevoegd bij fase 1.

Verdiepingsmateriaal
Per fase bieden we verdiepingsmateriaal aan. Dit geeft extra uitleg over de aanpak en het gebruik van de tools. Meer over de achtergrond van de stappen en tools te weten, maakt het doorlopen en inzetten ervan makkelijker en logischer.

Voorbeelden
In de toolkit hebben we voorbeelden opgenomen van ontwerpprocessen die docenten en cultuurmakers in Flevoland vanaf 2018 hebben doorlopen. De procesportfolio’s laten zien hoe de resultaten van een designthinking-proces er voor het onderwijs uit kunnen zien. De productportfolio’s beschrijven de Flevolandse prototypes die zijn ontwikkeld.