Werkwijze

De toolkit is opgedeeld in vier fasen:

  • Fase 1. Vraagverkenning;
  • Fase 2. Onderzoeken;
  • Fase 3. Ontwikkelen;
  • Fase 4. Testen en evalueren.

Elke fase bevat twee stappen van het designthinking-proces. Wat design thinking is, leggen we hieronder uit. Elke fase bevat een verzameling werkvormen die beeldend zijn opgezet. De werkvormen helpen designteams om te versnellen daar waar je soms blijft hangen in denkprocessen en helpen vertragen daar waar je gewend bent om te snel tot oplossingen te komen, waardoor de behoefte van de leerling uit beeld kan raken.

Door de stappen samen – docent en cultuurmaker – te doorlopen en in co-creatie te ontwerpen, maak je gebruik van elkaars expertise, leer je elkaar goed kennen en ontstaan er korte lijntjes en duurzame samenwerkingen tussen school en het culturele veld.